Енергетика

Енергетика

Съвременни решения за електроенергийни и газови системи

ТелеГруп предлага услуги по проектиране и изграждане на въздушни и подземни електрически мрежи, уредби и подстанции, както и реконструкция и адаптация на съществуващи системи. ТелеГруп изгражда газопроводи за средно и високо налягане, както и газоразпределителни мрежи. Предлагаме цялостни услуги на база „до ключ“.

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m