СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

ТелеГруп предлага услуги по проектиране и изграждане на въздушни и подземни електрически мрежи, уредби и подстанции, както и реконструкция и адаптация на съществуващи системи.

Като квалифициран изпълнител за много електроразпределителни дружества в региона, чрез качество и ефективност ТелеГруп успя да се утвърди като надежден системен интегратор и достaвчик на материали и оборудване, необходими за изпълнение на техническите решения.

В допълнение към проектирането и изграждането на електроенергийната инфраструктура, ТелеГруп предоставя на своите клиенти и уникални системи за отдалечен мониторинг в реално време и контрол на мрежите.

УСЛУГИ

 • Проектиране и изграждане на електроенергийна инфраструктура
  • Електропроводи и подстанции, ниво на напрежение до 35kV
  • Електроразпределителни мрежи и подстанции, монтирани на стълбове
  • Изграждане на ADSS мрежи
 • Реконструкция и адаптация на електросистеми
 • Системи за наблюдение и контрол на  електроенергийните мрежи
 • Изграждане на улично осветление
 • Доставка на материали и оборудване, необходими за изпълнение на техническите решения

   РЕФЕРЕНЦИИ

   Електроразпределително дружество Elektrodistribucija Beograd, Електроразпределително дружество Jugoistok Niš, Електроразпределително дружество Elektrosrbija Kraljevo, Електроразпределително дружество Centar d.o.o. Kragujevac, Електроразпределително дружество Kruševac, Електроразпределително дружество Elektrovojvodina Novi Sad, Електроразпределително дружество Sombor, държавна предприятие „Стара планина“ , Коридор 10…
   • Cambium Networks
   • Arris
   • polycom
   • motorola
   • cisco
   • Mitel
   • microsoft
   • ibm
   • check point
   • Blue Coat
   • nice
   • Noja Power
   • r and m