ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБОПРОВОДИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОВИ ТРЪБОПРОВОДИ

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОПРОВОДИ

ТелеГруп изгражда газопроводи за средно и високо налягане, както и газоразпределителни мрежи. Предлагаме цялостни услуги на база „до ключ“ от проектиране на газови инфраструктури, през изкопните работи до доставката на оборудване и материали.

С помощта на дългия си опит, придобит през годините на изграждане на далекосъобщителни мрежи, експертния си персонал и съответната механизация, от 2008г. досега в ТелеГруп сме реализирали 7.8 км стоманени газови тръбопроводи за средно налягане и над 58 км газоразпределителна мрежа (полиетиленови газопроводи)в градовете Лучани, Ниш, Алексинац, Гуча и Лесковац за инвеститора „Југоросгаз“ а.д. Белград.УСЛУГИ

Проектиране и изграждане на газова инфраструктура

  • Изготвяне на всякакви видове проекти и пълна проектна документация
   Типове проекти:  идейни проекти, предпроектни проучвания, работни проекти, проект за изграждане, технически преглед на основния проект
  • Интегрирано изграждане на газова и телекомуникационна инфраструктура 
   Предимството на интегрираното изграждане е в намаляване на общите разходи, като в същото време се решават два инфраструктурни проблема – по този начин се гарантира минимално смущаване на функционирането и външния вид на населените места, причинено от изкопните работи.
  • Изпълнение на строителните работи
   Предлагаме машинни и ръчни изкопни работи по трасето на газоразпределителните мрежи, заедно с привеждане на пътя в първоначалното му състояние след приключване на работата. Извършваме и сондиране и подземна инсталация на стоманени/ полиетиленови тръби с диаметър до Ø 1500mm и дължина до 120m.
  • Извършване на машинно-монтажни работи 
   Извършване на машинно-монтажни работи, тестване на изградената мрежа, подготовка на необходимите документи за процедурата по техническото приемане на обекта (сертификат за челно заваряване, сертификат за заваряване) 

  Доставка и инсталиране на оборудване и материали

  • Полиетиленови газови тръби
  • Електрозаваръчни материали и фитинги
  • Замерване – контролни комплекти за частни и промишлени потребители  ПАРТНЬОРИ

  Hidrokomerc d.o.o. Lučani i PE-SISTEMI d.o.o. Novi Sad.

  РЕФЕРЕНЦИИ

  Yugorosgaz a.d. Beograd., JKP Suboticagas i Rumagas.

  • Cambium Networks
  • Arris
  • polycom
  • motorola
  • cisco
  • Mitel
  • microsoft
  • ibm
  • check point
  • Blue Coat
  • nice
  • Noja Power
  • r and m