Оборудване и материали

Оборудване и материали

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ И ГАЗОВИ СИСТЕМИ

ТелеГруп работи с най-важните местни и чуждестранни производители на оборудване и материали, необходими за осъществяването на техническите решения. В сферата на електроенергията и газовите системи наши партньори са:  Schneider Electric, 3M, TE Connectivity, R&M, PLP Apresa, Siemens, Schrack, Amiga Kraljevo, Promont, Kaldera Company, Karpoš, Osram, Minel Schreder, Buck, Philips, Motorola, Siemens, Hidrokomerc Lučani, PE-SISTEMI Novi Sad, Beogradelektro, Elektroizgradnja Bajina Bašta, Generalpromet, Betonjerka Aleksinac, Peštan, MB Minerva Lučani, Petrohemija Pančevo, Rumaplast...

 

ПРОДУКТИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИИСТЕМИ

  Кабелни аксесоари за подземни енергийни мрежи и сградни инсталации

  • Студено- и термосвиваеми кабелни аксесоари за монтаж в електрически мрежи с ниско и средно напрежение
  • Scotchlock конектори
  • Уреди за тестване и замерване на електрически инсталации
  • Всякакви видове ленти за кабелна изолация и фиксиране на захранващи кабели (PVC, гумени, текстилни, метални, полупроводими, самозалепващи

  Клампи за електроенергийни и телекомуникационни мрежи и за изолирани проводници

   • Странични  разпределители (използвани за закрепване на изолатори)
   • Комплекти за затягане на недобре изолирани алуминиеви проводници
   • Ремъци и скоби – железни и цинкови за ABC кабели 
   • Други принадлежности за изолирани проводници

   Принадлежности за наземни енергийни мрежи

    • Електрически бетонни стълбове за напрежение до35 kV
    • Бетонни конзоли 
    • Сглобяеми бетонни подстанции
    • Стълбове за улично осветление, лампи, електрически крушки

    Продукти и услуги за елктроразпределение  

     • Продукти за подземни електроенергийни мрежи
      • Комплектни разпределителни устройства до 24kV
      • Daljinske stanice za srednjenaponske TS
      • Индикатори за повреда
     • Продукти за наземни електрически мрежи 
      • Средноволтови прекъсвачи до 35kV
      • Индикатори за повреда
      • Отдалечени станции за въздушни прекъсвачи
     • Решения за измерване, контрол и управление на електроенергийни системи
      • Релета, PLC, компютърно управление
      • Софтуерни решения за автоматизация и контрол на компонентите
      • Системи за отдалечен контрол на средноволтови мрежи

      Системи за отдалечен о наблюдение и управление на електроенергийни системи (SCADA, BMS) и на комуникационни системи

       • SCADA  системата на Motorola се състои от модулна платформа ACE3600 и MOSCAD-M RTU с възможност за комуникация в мрежи с MOSCAD и ACE3600 системи.  Отговаря на широк кръг нужди, изисквани от  SCADA приложенията, с нисък енергиен разход, идеални за външни локации със захранване със слънчеви или обикновени батерии.
       • Аналоговите и цифрови радио системи (MOTOTRBO) се предлагат в широка гама от  преносими, мобилни и базови станции.

       ПРОДУКТИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ГАЗОВИ СИСТЕМИ

       • Полиетиленови газови тръби
       • Електрозаваръчни материали и фитинги
       • Контролно-замервателни комплекти за домашна и промишлена употреба
       РЕФЕРЕНЦИИ

       Telekom Srbija,Elektromreže Srbije, YugoRosGaz, Targo telekom, Informatika Novi Sad AD…


       • Cambium Networks
       • Arris
       • polycom
       • motorola
       • cisco
       • Mitel
       • microsoft
       • ibm
       • check point
       • Blue Coat
       • nice
       • Noja Power
       • r and m