РЕФЕРЕНЦИИ

РЕФЕРЕНЦИИ

НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ НИ ПРОЕКТИ

 • Внедряване на технологична платформа  за свързване на IP Centex потребители на Телеком Сърбия 
 • Адаптация на центъра за данни на летище „Никола Тесла“ в Белград към техническия блок
 • Внедряване на цялостна сървърна, складова и мрежова инфраструктура и миграция на приложенията към новата система - проект за Антикорупционната агенция на Р.Сърбия  
 • Внедряване на диспечерска и IP телефония за Електроенергийната индустрия на Сърбия на територията на Войводина (PD Elektrovojvodina) 
 • Подобряване на комуникационните мрежи за нуждите на Администрацията за обединени услуги на органите на Р.Сърбия – палата СИВ 1 и СИВ 3, министерство на финансите, Министерство на икономиката и регионалното развитие и президентството на Р.Сърбия 
 • Внедряване и поддръжка на комуникационна система за Митническата администрация на Р. Сърбия
 • Услуги на модернизация на комуникационната система за Министерство на вътрешните работи на Р. България 
 • Модернизация и поддръжка на комуникационните системи на Сръбската петролна индустрия  (Gasprom njeft)
 • Разработка на mPayment платформа за плащане на комунални сметки с помощта на мобилен телефон  - проект за публичната компания  „Обједињена наплата“ Ниш, в съдействие с Телеком Сърбия и AIK Bank 
 • Внедряване на решения за сигурност за банковите системи на Република Сръбска (Komercijalna banka, BIB banka, Nova Banka, Hypo Alpe Adria, NLB banka, Volksbank, Pavlović banka, Bobar banka)
 • Инсталиране, внедряване и поддръжка на DSLAM мрежа за Telekom Srpska (Босна и Херцеговина)
 • Инсталиране, внедряване и пускане в експлоатация на IPTV HeadEnd за Telekom Srpska (Босна и Херцеговина) 
 • Внедряване на решения за сигурност за корпопративни мрежи и доставка на интернет за  за Telekom Srpska (Босна и Херцеговина)    
 • Внедряване на комуникационен хъб за Orion Telekom
 • Услуги на модернизация на комуникационната система за Министерствата на отбраната на Р. България, Сърбия и на Босна и Херцеговина
 • Доставка и инсталиране на демаркационни устройства за проследяване качеството на предлаганите на крайния потребител услуги – проект за Globul 
 • Ъпгрейд и абонаментна поддръжка на референтната Time Clock Management System на  Globul 
 • Инсталиране на оборудване, пускане на системата в експлоатация и поддръжка на комуникационната мрежа - за Globul
 • Oсъществяване на комуникационна свързаност между терминалите на летище Варна и летище Бургас - за Fraport Twin Star Airport Management 
 • Изграждане на оптична свързаност, IP и SIP връзка между два офиса на клиента - за Ericsson Telecommunications Bulgaria
 • Разширение и абонаментна поддръжка на телефонна централа за нуждите на Метрополитен София
 • Изграждане на комуникационна инфраструктура по международното оптично трасе през Сърбия за Targo Telekom (1000 км оптична мрежа)
 • Изграждане на метро мрежа (FTTH / FTTB) на територията на Белград 
 • Модернизация на инфраструктурата за мобилна телефония и преход към 4G технология за Телеком Сърбия
 • Интеграция на комуникационната инфраструктура по трасето на международните газопроводи, минаващи през Сърбия – проект за „Транснафта“ 
 • Изграждане на 7.8 км стоманени газови тръбопроводи за средно налягане и над 58.км газоразпределителна мрежа за Yugorosgaz
 • Изграждане на преносни линии и подстанции до 35 kV  на територията на Р.Сърбия за местните електроразпределителни дружества (ED Beograd, PD Elektrovojvodina, ED Jugoistok, PD Elektrosrbija)
 • Изграждане на ново улично осветление на околовръстната магистрала до Димитровград (Сърбия) – Коридор Х
 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m