ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

СЪЗДАВАНЕ | БИЗНЕС | ПАЗАРИ

ТелеГруп е един от водещите доставчици на решения в областта на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) и енергетиката на Западните Балкани. Основана през 1992 г. във Великобритания под името TeleGoup Limited, днес компанията има пет дъщерни дружества - TeleGroup d.o.o  Banja Luka (1996 г.), TeleGroup d.o.o. Beograd (2001 г.), ТелеГруп София LTD (2007 г.), TeleGroup Iraq (2013 г.) и  TeleGroup Crna Gora (2013 г.), които работят успешно на пазарите в Сърбия, Босна и Херцеговина, България, Черна гора, Македония и Близкия Изток с план за разширяване на бизнеса също и на Кувейтския пазар, чрез създаване на клон в Kuwait City. 

ТелеГруп създава и внедрява ИКТ решения и софтуерни приложения и интегрира телекомуникационни, IT, електроенергийни и газови инфраструктури. Ориентирана към бизнес потребителите, компанията предлага професионални услуги, включващи: консултиране, проектиране, интегриране, инсталация, пускане на системите в експлоатация, поддръжка на системите, оборудването и софтуерните приложения, софтуерен инженеринг, управлявани услуги и аутсорсинг, облачни услуги и управление на проекти. 

ТелеГруп базира предложенията си както на продуктите и решенията на най-големите световни производители и доставчици в областта на ИКТ и енергийната индустрия, така и върху свои собствени разработки, разчитайки на силните си местни екипи, регионалното коопериране и индивидуалния подход към всеки клиент. 

Посредством успешното взимодействие с големия, средния и малкия бизнес, с правителствения, държавния и финансовия сектор, както и с телекомуникационните оператори и доставчици на услуги, сме се сдобили със завидна клиентска база, състояща се от значими компании и институции в Западнобалканския регион. С повече от 16 години опит на местния пазар, ТелеГруп днес прави своите първи стъпки и на Северноафриканския и Близкоизточния пазар, създавайки дъщерна компания в Ирак. Съгласно нашия стратегически план за бизнес развитие, освен проникването на нови пазари, ТелеГруп създава и продава решения, базирани на най-новите технологични тенденции и потребителски нужди, специално в сферата на интегрираните решения за сигурност и мобилност и облачните услуги.

СТРУКТУРА | РАСТЕЖ | РАЗВИТИЕ

Днес в ТелеГруп работят над 200 души, 40% от които са с университетско образование, а над 70% са на възраст под 40 години. Екипът ни е проектно-ориентиран и притежава над 500 професионални сертификата в различни технологични области. В зависимост от нуждите на конкретния проект, ние ангажираме екип от експерти, независимо от локацията, за да можем да осигурим максимална сигурност на системата за потребителя и по-бързо възстановяване на инвестициите му в нея.

В съответствие със своята мисия, визия и стратегия за развитие, ТелеГруп внедри интегрирана система за управление, която обединява следните стандарти: система за управление на качеството - ISO 9001, система за опазване на околната среда - ISO 14001, система за управление на здравето и безопасността при работа  - OHSAS 18001 и система за управление на сигурността на информацията - ISO 27001.

Нашето присъствие на регионалния пазар през последните 16 години се характеризира със стабилен растеж и развитие - както с наши собствени сили, така и чрез стратегически партньорства. За този период  ТелеГруп като цяло има среден годишен оборот от 17 милиона евро, а най-добрия си бизнес резултат постигнахме през 2010г. с оборот от 20 милиона евро.

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m