ИКТ решения и продукти

ИКТ решения и продукти

Решения за ефективен бизнес

Като регионален доставчик на решения в сферата на информационно-комуникационните технологии (ИКТ), ТелеГруп предлага на своите потребители цялостни IT решения и системи за обединени комуникации. Неразделна част от  от нашето предложение са и услугите на база 24х7 на екипа ни за техническа поддръжка, които включват: интеграция, инсталиране, пускане в експлоатация на системата, поддръжка на оборудването и приложенията от цялото портфолио на компанията. Нашият екип от 22 инженери и 38 техника притежава над 500 сертификата в различни технологични области и поддържа системите на повече от 250 големи компании и институции в региона чрез сътрудничеството си с водещи международни производители на технологично оборудване. ТелеГруп базира предложенията си както на продуктите и решенията на най-големите световни производители и доставчици в областта на ИКТ и енергийната индустрия, така и върху свои собствени разработки, разчитайки на силните си местни екипи, регионалното коопериране и индивидуалния подход към всеки клиент.

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m