ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ

ТелеГруп от дълги години успешно си взаимодейства с образователните институции. В допълнение към нашето стандартно ИКТ предложение, предлагаме и технически решения и инструменти за подобряване на образованието чрез съвременните решения за дистанционно обучение, дигитални библиотеки, дигитални дневници и др. Предлагаме решения за дигитализиране на училищните и университетски библиотеки, системи за отдалечен достъп до дигитални бази данни и решения за дигитални дневници, позволяващи на родителите да проследяват представянето на своите деца. В добавка предлагаме и мрежови решения за образователни институции, с цел достъп до собствената им база данни.

Важна част от модерното обучение е използването на видео-конферентни системи и решения за “споделяне на съдържание”, които осигуряват взаимодействие между учители и ученици с максимално качество на образа и звука, надеждност, скалируемост и сигурност на информацията във всякаква среда (в училище, у дома, вконферентната зала, в амфитеатър) в реално време.

Стандартната част от нашето предложение включва цялостни услуги по проектиране, изграждане и поддръжка на корпоративни ИКТ системи, състоящи се от следните компоненти:

 • Мрежова инфраструктура
 • IP и традиционни телефонни системи 
 • Контактни центрове 
 • Решения за защита на мрежи и данни
 • Системи за техническа защита
 • Центрове за данни
 • Системен софтуер
 • Клиентски приложения

РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m