МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕШЕНИЯ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИКТ РЕСУРСИТЕ И ПОВИШАВАНЕ ЕФИКАСНОСТТА НА РАБОТА

За малките и средни предприятия имаме създадени специални ИКТ решения като виртуални комуникации и  IT инфраструктури (IaaS) и  потребителски приложения като услуга (SaaS). Тези услуги са базирани на облачните технологии и са идеална за потребители, които искат да оптимизират своите ИКТ ресурси и да намалят разходите си, като пренасочат на капиталови инвестиции, необходими за развитието на инфраструктурата и софтуерните приложения към оперативните разходи от ползването на услугите. Казано по-просто, вместо да купуват скъпо оборудване, клиентите ни могат да наемат гореспоменатите ресурси на база „плащаш колкото ползваш“ и да използват останалите си значителни средства за по-нататъшно развитие на основния си бизнес. Освен намалените разходи, ползата от тези решения е и в увеличената ефективност на бизнес процесите, тъй като служителите ще имат достъп до корпоративните данни в реално време отвсякъде по света. Всичко, от което имате нужда, са устройството на крайния потребител (смартфон, таблет, лаптоп, компютър) и интернет връзка. Всички сегменти на нашите услуги са гъвкави, така че обемът и цената им могат да се приспособят към релните нужди и капацитет на клиента.
За тези потребители, които искат своя собствена он-сайт ИКТ инфраструктура и оборудване, ТелеГруп предлага цялостни услуги по проектиране, изграждане и поддръжка на корпоративни ИКТ системи, състоящи се от следните части:

 • Мрежова инфраструктура
 • IP и традиционни телефонни системи 
 • Контактни центрове;
 • Решения за защита на мрежи и данни
 • Системи за техническа защита
 • Центрове за данни
 • Резервирани компютърни мрежи
 • Интегрирани сервизни мрежи
 • Системен софтуер
 • Клиентски приложения

РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m