ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ

ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ

ДОСТАВКА, ВНЕДРЯВАНЕ И АДАПТИРАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

ТелеГруп е партньор на световноизвестни дотавчици като HP, IBM и MSI и като такъв предлага на своите клиенти цялостни решения за изграждане на центрове за данни от най-ново поколение и с изключителни възможности, създадени в съответствие с последните TIA 942 стандарти. Центърът за данни обединява компютърните системи и прилежащите им компоненти като телекомуникационни системи и системи за съхранение. Всички системи, необходими за непрекъснатата работа на центъра за данни постоянно се обновяват и всички процедури са предварително определени и се съблюдават.

Центровете за данни се използват за предлагане на различни ИКТ хостинг услуги за малкия и среден бизнес, обществени институции, държавния и частен сектор.

Услугите

 • Специализиран хостинг
 • Виртуални сървъри и инфраструктура
 • Софтуер като услуга (SaaS)
 • Възстановяване след срив  (система за защита и възстановяване)
 • Облачен бекъп
 • Надежден он-лайн бекъп
 • Пакет за групово управление
 • Персонални компютри, хоствани в облака
 • Бизнес телефония (VoIP)
 • Хостинг на кол и/или контакт център
 • Хостинг на Microsoft SharePoint услуги, Exchange Server e-mail
 • Хостинг на домейни и услуги за видеонаблюдение

Решенията, предлагани от ТелеГруп, са:

 • модулируеми
 • мащабируеми
 • могат да се регулират и заменят, без да се прекъсва работата на системата
 • лесни за поддръжка
 • резервирани
 • лесно управляеми

Докато проектира и внедрява центъра за данни, нашият екип от експерти се ангажира и да консултира клиента, след като оцени вече съществуващата му инфраструктура, за да може да предложи решение, което би задоволило нуждите и изискваниятаму. Целта на оценката е не само предложеното  решение да е адекватно, но и да може то изцяло да се интегрира в съществуващата информационна система.

Предимства за клиентите

 • увеличи сигурността на необходимата бизнес информация и ефективността от използването
 • понижи разходите за съхранение на бизнес информация
 • понижи риска за динамичната инфраструктура
 • капитализира преимуществата от ползването на мрежови технологии за съхранение с цел задоволяване нарастващите потребности на бизнеса
 • намали времето до пълната функционалност на системата

АДАПТИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ

Адаптирането на центъра за данни включва дейности по цялостната реконструкция на пространството и оборудването, необходимо за инсталиране на компютърните системи на центъра. С цел най-пълно да се отговори на търсенията, е необходимо предварително да се изготви проект на цялостната инфраструктура на центъра за данни, в който, освен да се изложат желанията и изискванията на потребителя, ще се вземат под внимание и най-новите технологии. 

Rad u data centru

ТелеГруп, благодарение на многото години работа в тази сфера, си е спечелила статута на водеща компания за доставка на услуги по адаптиране и реконструкция на центрове за данни в съответствие с последните стандарти.

По време на адаптирането на центъра за данни Телегруп успешно:

 • механична работа – изграждане на климатична, вентилационна и система за регулиране на налягането
 • електро услуги – осигуряване на достатъчно електрозахранване за непрекъснатата работа на всички устройства
 • работа върху инфраструктурата за пожароизвестяване и контрол на достъпа – вграждане на сензори и детектори, които да минимизират всеки възможен риск от пожар или неразрешен достъп
Един от последните ни и най-комплексни проекти беше реконструкцията и адаптацията на центъра за данни на летище „Никола Тесла“ в Белград .
 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m