СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, BACKUP И АРХИВИРАНЕ

СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, BACKUP И АРХИВИРАНЕ

Решения за надеждна работа

Чрез сътрудничеството си с водещите международни производители на оборудване като EMC, IBM and HP, в областта на инфраструктурните технологии ТелеГруп предлага решения за съхранение, backup и архивиране на данни. Количеството информация, генерирано и използвано в съвременния бизнес, всеки ден нараства. Наред с това, изискванията към проектантите на подобни решения са: достъп до информацията по всяко време, предпазване от загуба на информация, неоторизиран достъп и промени. 

Чрез внедряването на такива инфраструктури, бизнес системите, независимо от основната си дейност, придобиват значителни предимства пред конкуренцията.

За да се отговори на всички тези критерии, е нужен стратегически подход към проектирането и изпълнението на тази част от инфраструктурата, която позволява оптимизация на ресурсите и по-ефективно ползване на информацията. Това би елиминирало рисковете в бизнеса и би довело до намаляване на общите разходи за съхранение и управление на информацията.

Следните системи се предлагат от ТелеГруп

 • Системи за съхранение
 • Резервни (backup) системи
 • Системи за архивиране

 

 

Когато говорим за системи за съхранение, имаме предвид запазването на цифровата информация, използвана в ежедневните бизнес операции. Съществуват няколко различни технологии за съхранение на данни като: NAS, DAS, SAN, CAS и др. Системи за съхранение, които могат да съчетават няколко подобни технологии, се наричат единни системи за съхранение на данни (Unified Storage Systems).
Следва преглед на системите за съхранение на ЕМС – световен лидер в тази област, с когото ТелеГруп успешно си сътрудничи от дълги години на местния пазар.

EMC CLARiiON AX4

Това решение е предназначено за малки и средни предприятия, които пазят и съхраняват данни на собствените си сървъри. CLARiiON AX4 предлага мащабируемост, производителност и усъвършенствани функции като управление на потребителските данни. По отношени на скалируемост може да съдържа до 60 диска (SAS / SATA) с общ капацитет до 120TB. В зависимост от изискванията за производителност потребителят може да поръча система с един или с два процесора или един от двата вида порта на системата CLARiiON AX4:

 • Gigabit ISCSI портове
 • 4Gb Fibre Channel портове

EMC CLARiiON AX4EMC CLARiiON AX4 има потребителски интерфейс, осигуряващ лесно инсталиране, конфигуриране и управление - Navisphere Express. Също така, тази система има т.нар. Snapshot опция за локална защита на данните, а EMC PowerPath осигурява балансиране на натоварването и "path failover" за висока надеждност на данните.

 

EMC VNXe 

EMC VNXe е обединена система за съхранение, предназначена за малки и средни предприятия, за консолидиране на инфраструктура и данни. Системата е с отлична производителност, простота и ефективност, лесна е за внедряване, администриране и поддръжка.
VNXe е един от най-новите модели системи за съхранение на ЕМС, характеризираща се с голям брой интегрирани функционалности като дедупликация на файловете, компресиране на данни, локална и дистанционна репликация, провижънинг и др. За бързия достъп до информацията и постоянната наличност са отговорни 6Gbs дискове, резервираната архитектура и използването на различни протоколи - NFS, iSCSI, CIFS.

EMC VNXe

EMC VNX - среден клас на съхранениеidž  

EMC VNX принадлежи към ново поколение системи за съхранение, предназначени за средни и големи предприятия. В сравнение със серията VNXe, тези системи се характеризират с подобрена производителност, но преди всичко с революционна нова технология, която подобрява процеса на съхраняване и управление на информацията.

Характеристики и технологии, отличителни за серията продукти EMC VNX:

 • Широк избор от протоколи: iSCSI, CIFS, NFS, pNFS, Fibre Channel (FC), Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
 • Нови мощни многоядрени процесори
 • Напълно резервиран 6 Gb / s SAS back end
 • Лесно администриране чрез използването на EMC Unisphere инструменти
 • Изключителната производителност е оптимизирана чрез използването на Flash-enabled дискове
 • Значителни икономии по отношение на капацитета, чрез използването на FAST (Fully Automated Storage Tearing) технология
 • SSD, SAS и Near line SAS drives
<pВградена компресия на данни, дедупликация на файла, виртуален провижънинг

EMC VNX Midrange Storage

Хардуер серия VNX

EMC Symmetrix VMAX high-end storage

Груапата продукти SYMETRIX VMAX представят днес най-мощните, най-надеждните и най-интелигентни системи за съхранение на световния пазар. Проектирани са за изграждане на виртуални центрове за данни, както и на такива в хибридна облачна среда. Има три серии продукти: VMAX 40K, 20K и 10K, основани на т.нар. Virtual Martix архитектура. Системните им технологии VMAX FAST VP (Fully Automated Storage Tiering for Virtual Pools) автоматично увеличават производителността и намаляват разходите. Това се постига чрез поставяне на активната информация на флаш-памет, а неактивната – на SATA дискове. FAST VP позволява на организациите да използват комбинация от Flash, Fibre Channel, SAS и SATA дискове заедно в Tier 1 среда, с което се постига максимално оптимизиране на ресурсите и намаляване на разходите. Virtual Matrix архитектурата, съчетана с "Enginuity" функционалност, осигурява на групата продукти Symmetrix VMAX да притежават висока мащабируемост, а също и лесно, автоматизирано изпълнение на операциите. Всичко това е от съществено значение, за да се отговори на нуждите на инфраструктурата, както във виртуална, така и във физическа среда за разработка. Virtual Matrix осигурява капацитет до стотици петабайта (1015 терабайта), поддържайки хиляди сървъри и милиони IOPS операции, с възможност всички те да бъдат наблюдавани и контролирани от един единствен екран.Vitrual Matrix архитектура

EMC Symmetrix VMAX high-end storage

VMAX център за данни

EMC инфраструктура за VMware облачна среда

Примерът на фигурата по-долу онагледява "automated storage tiering" решение за организации с критични приложения във виртуализирана среда VMware vSphere на EMC Symmetrix VMAX 40K платформа за съхранение.

Това решение осигурява:

 • Лесно управление на съхранението с използване на FAST VP
 • Дистанционна репликация и висока производителност
 • Лесен провижънинг на съхранението с EMC Unisphere tool VMAX

За да защитим данните си от загуба, повреда или заличаване, използваме т.нар. резервни (backup) системи. С други думи, тези системи позволяват създаването на копия на данните и ги съхраняват, така че да могата да бъдат автоматично възобновени при нужда. ТелеГруп предлага на потребителите "backup" и "recovery" решения от следващо поколение, включващи постоянно наблюдение на най-новите тенденции, свързани с нарастването на обема информация и технологичните промени в сферата на виртуализацията. Тези решения включват трансфер на технология, базирана на ползването на дискове и мрежова инфраструктура. ЕМС, партньор на ТелеГруп, е водещ производител на решения за архивиране (backup) и възстановяване (recovery), използващи дискове и технологии за дедупликация. Моля вижте портфолиото на техните backup системи.

EMC Data Domain

EMC Data Domain системите правят дедупликация на данните по време на backup процеса, така че да се намали нуждата от пространство за съхранение на данните, съхранявани на диска. Тези системи предлагат най-добрата защита на целостта на данните, използвайки мултилевъл проверка и енкриптиране, а също и откриване на грешки и функционалността „самолечение“. Лесни са за интегриране с останалите системи на потребителя.

EMC Data Domain системите ползват различни софтуерни инструменти, за да разширят функционалността на backup системата. Могат да бъдат използвани за просто архивиране на данни чрез разширение на системата и консолидиране на двата вида данни (backup и archive) в една и съща система, като по този начин се намали цената на цялостното решение.

EMC Avamar

EMC Avamar е система за дедупликация, извършвана от страна на клиента, така че размера на данните намалява значително преди да бъдат изпратени към LAN или WAN. Avamar идентифицира сегменти на дублирани данни и изпраща само уникални такива в мрежата на backup системата. По този начин значително се подобрява усвояването на капацитета за съхранение и честотната лента.

EMC NetWorker – обединен софтуер за архивиране

Backup софтуерът на EMC NetWorker извършва процесите на backup и възстановяване с възможност за обединяване на различните технологии за управление и backup – дискове, репликация, ленти, през уникален интерфейс за управление – всичко това с цел да се намалят сложността и разходите. Софтуерът има способността да интегрира всички горепосочени backup системи, осигурявайки по този начин значителна оптимизация на процесите на backup и възстановяване.

Предимства за потребителите

 • Централизиран контрол на цялостната backup инфраструктура през Networker конзола, включващ дедупликация, резервно копие (c backup ) на диска, репликация и запис
 • За защита на всички типове данни – от критични бизнес приложения (Oracle, SAP, Microsoft) до виртуални машини (VMware, HyperV)
 • Гъвкавост и мащабируемост – софтуерът е идеален както за малки, така и за големни центрове за данни
 • Интегриране на водещите решения за дедупликация в системата, по този начин подобрявайки производителността и опростявайки управлениетоСистемите за архивиране съхраняват данните с непроменяеми съдържание и цифрова информация в оригиналната им форма, която в бъдеще също няма да се измени. Примери за такива данни са поръчки, договори, финансови документи, медицински досиета и др. Системите за архивиране трябва да съхраняват данните по ефективен и оптимален начин, като в същото време отговарят на всички бизнес процедури и стандарти за опазване и защита на информацията.

EMC Centera

EMC Centera е IP Network Storage платформа, специално проектирана за дигитално архивиране на оригинално съдържание, което е мащабируемо. Това решение гарантира автентичността на съдържанието, резервираността и лесния достъп. Платформата е изцяло отворена, съвместима с всички типове данни и апликации, а от друга страна, е изцяло независима от инфраструктурата, с която е свързана. Има WORM (Write Once Read Many times) сертификация, гарантираща неизменяемост на съдържанието. С други думи, оригиналното съдържание на потрбителя не може да бъде изтрито или променяно докато продължава периода с предварително определен срок за защита на данни или информационни масиви.

EMC SourceOne

EMC SourceOne е решение, предназначено за архивиране на e-mail сървъри, файлови сървъри, Microsoft SharePoint сървъри и др. Позволява на потревителя да отговори на регулациите, отнасящи се за този тип съхранение на данни. Когато говорим за e-mail сървъри, EMC SourceOne може да архивира съдържание и да работи с Microsoft Exchange, IBM Lotus Domino и SMTP e-mail сървъри. Архивираното съдържание се съхранява в т.нар. EMC SourceOne Native архив.

В зависимост от това кой продукт на EMC SourceOne се използва, могат да бъдат обработвани и архивирани различни типове съдържание:

 • E-mail съдържанието може да бъде обработвано с EMC SourceOne Email Management
 • SharePoint съдържанието може да бъде обработевано с добавянето на EMC SourceOne Microsoft's към SharePoint E-mail Management среда
 • Съдържанието на файл сървъра може да бъде обработвано с добавянето на EMC SourceOne File System Management към съществуващата e-mail среда

 

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m