IP MPLS РЕШЕНИЯ

IP MPLS РЕШЕНИЯ

Проектиране, внедряване и поддръжка на IP MPLS системи

ТелеГруп има дългогодишен опит в проектирането, внедряването и поддържането на IP MPLS системи на големи телеком оператори и доставчици на услуги в региона, като Сръбския телеком и националния телеком на Република Сръбска. Тези системи позволяват на потребителите от гореспоменатите категории да разширят сферата на услугите си и да останат конкурентноспособни на пазара, задоволявайки нуждите от съвременни комуникации на своите крайни клиенти.

В сферата на IP MPLS технологиите, ТелеГруп работи съвместно с  водещи производители на оборудване като Cisco и Alcatel-Lucent. Един от основните реализирани проекти на ТелеГруп е внедряването и поддръжката на IP MPLS Alcatel-Lucent оборудване за нуждите на сръбския телеком. Този проект включва доставка на оборудването, инсталирането му, конфигуриране и интеграция със системата за наблюдение на мрежата на доставчика. След приключване на работата, ТелеГруп продължава да предоставя пълна техническа поддръжка на сръбския телеком.


IP MPLS технологията осигурява необходимото качество на съвременните услуги като:
 

 • Virtual Private Wire Service (VPWS)
 • Virtual Private LAN Service (VPLS)
 • Virtual Private Routed Network (VPRN) 

 

 

 

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m