ТЕЛЕКОМ ОПЕРАТОРИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

ТЕЛЕКОМ ОПЕРАТОРИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

ЦЯЛОСТНИ ИКТ РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ

ТелеГруп е известен в региона лидер в проектирането и изграждането на фиксирани и мобилни комуникационни мрежи за пренос и достъп, базирани на модерни технологии. Тези телекомуникационни инфраструктури позволяват на телеком операторите и на доставчиците на услуги да си осигурят конкурентна позиция на пазара, предлагайки на своите крайни потребители интегрирани „triple play“ и „quadruple play“ услуги като широколентов интернет, HD Live Video Streaming, VoD, VoIP и традиционна телефония във фиксирана и мобилна среда.

Знанието и дългият опит в изпълнението на проекти за телеком оператори и доставчици на услуги, дава на ТелеГруп възможността да изгражда и интегрира телекомуникационни инфраструктури, базирани на различни технологии, използвайки съвременни комуникационни стандарти, независимо дали става въпрос за жични или безжични технологии или за тяхната интеграция в единна мрежа.

РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m