БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ И РАДИО ВРЪЗКИ

БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ И РАДИО ВРЪЗКИ

POINT-TO-POINT И POINT-TO-MULTIPOINT РЕШЕНИЯ

Бързото развитие на технологиите и нарастващите пазарни нужди от широколентови услуги принуждават телеком операторите и доставчиците на услуги постоянно да инвестират в развитието на мрежи за широколентов достъп. ТелеГруп предоставя технически решения за подобни предизвикателства, а също и проектиране, доставка на оборудване, пускане в експлоатация и поддръжка на безжични комуникационни мрежи, базирани на GSM, 3G, LTE, WiMAX и RR технологии. В тази насока в ТелеГруп сме осъществили голям брой проекти за клиенти като: Telekom Srbija, Srpska Telekom, Telekom Slovenia Group ONE, Annex, PPA Banja Luka, VeratNet, Orion Telecom, Министерство на финансите на Сърбия (митническа администрация),  Министерство на вътрешните работи на Сърбия, PD Kolubara, град Чачак, ВЕЦ Требишница и др.


Чрез партньорстсвото си с водещи производители на хардуер като Cambium Networks, Alvarion, Ceragon, SAF, Ericsson и SUB10, ТелеГруп доставя на крайните си потребители най-съвременното оборудване, необходимо за осъществяване на техническите решения.

 

TeleGroup nudi Cambium Networks Point-to-Point rešenja kroz serije proizvoda PTP100PTP200PTP 500PTP600 i PTP 800. Širok portfolio proizvoda obezbeđuje rešenja u licenciranom i nelicenciranom spektru sa protocima od 2Mbps do 300Mbps. Proizvodi koji koriste OFDM tehnologiju obezbeđuju povezivanje i u slučajevima kada ne postoji direktna optička vidljivost između dve tačke. Ova oprema je poznata po svojoj pouzdanosti (99.999% vremena) kao i po neometanom radu u uslovima oštrih vremenskih prilika.

AlvarionВ портфолиото си Alvarion предлага линията продукти BreezeNET за свързване от точка до точка (Point-to-Point) с до 250 Mbps скорост. Това е едно ефективно, надеждно и ценово оптимизирано решение за свързване на две точки в градска среда с отдалеченост до 60км. 

От решенията на Ceragon Networks можем да споменем продуктовите линии FibeAir и Evolution, които посрещат нуждите на операторите от радио-релейни връзки. Те се покриват от цялостни IP мрежи,  SONET / SDH и хибридни безжични преносни мрежи. Възможно е да бъдат изградени преносни мрежи с голям капацитет в Carrier Ethernet, TDM и мултисървисни системи, базирани на тези решения.

SAF Technic, лидер в сферата на радио-релейните линии, има две продуктови линии - CFIP и FreeMile – в портфолиото си. CFIP се използва най-вече за бърза Ethernet свързаноат и позволява осъществяването на линейни връзки за 20 Е1 интерфейса за трансфер на гласови комуникации. Максималният капацитет на една линия е  366 Mbps, но може да се направи и комбинация от ширина на канала от 7, 14, 28, 40 и 56 MHz с помощта на QPSK, 16APSK, 32APSK, 64QAM, 128QAM и 256QAM модулации, които позволяват гъвкавост при избора на капацитет и скорост в зависимост от специфичните нужди. FreeMile включва линии, опериращи в нелицензирания ISM спектър от 5.8, 17 и 24GHz, позволявайки  Ethernet и E1пренос на глас.

Ericsson предлага серии от радио-релейни връзки, състоящи се от продуктите MINI-LINK TN, MINI-LINK CN, MINI-LINK PT, MINI-LINK SP, MINI-LINK LH и Marconi LH. Тези връзки са идеални за бързо и оптимално изграждане на преносни мрежи винаги, коато е необходимо свързване с TDM и/или  Ethernet  решения. 

Мобилните оператори са изправени пред нарастващото предизвикателство  за пренос на големи обеми с данни в реално време като видео стрийминг, видео телефония и други подобни услуги. Мрежите от четвърто поколение позволяват предоставянето на такива услуги, използвайки микро- и пико-клетъчна архитектура. Чрез партньорството си със SUB10, ТелеГруп предлага идеално решение за  4G преносна мрежа. Това са иновативните решения Liberator V320 със скорост до 320Mbps и Liberator V1000 със скорост до 1Gbps. В повечето държави обхватът от  60Ghz е нелицензиран или лицензиран в лек режим и е подходящ за използване в линии с тежък график, заради усвояването на кислород в тези честоти, което осигурява гладкото протичане на връзките. Горепосочените продукти са малки по размер (18x18см) и са лесни за инсталиране и приложение. В допълнение, предложението включва връзки с обхват от 70/80 GHz с пълен дуплекс поток от 1Gbps и обхват от няколко километра.

Най-бързият и икономичен начин да се осигури широколентов интернет достъп и усъвършенствани услуги  е чрез използването на безжични широколентови системи, базирани на Wi-Fi, HSPA, LTE, WiMAX. ТелеГруп предоставя на крайните си потребители услуги по проектиране, осъществяване и поддръжка на системи за безжичен широколентов достъп с решенията на най-напредничавите производители на оборудване в света като Motorola, Cambium Networks and Alvarion.

Предлагаме следните решения на Motorola 

MOTOMESH е доказана технология, осигуряваща фиксиран и мобилен безжичен достъп. MOTOMESH мрежата може да бъде изградена като единична или двойна радио операционна в нелицензирани честотни ленти около 2.4, 5.4 and 5.8 GHz в стандарт 802.11b /g.  Предоставяните услуги включват: широколентов достъп до интернет, видео наблюдение, прехвърляне на гласово и видео съдържание. MOTOMESH се използва от доставчици на услуги, от бизнеса и държавните институции.

  Предлагаме следните решения на Cambium Networks

  Canopy PMP 100 е ценово-ефективно решение, което съчетава точката за достъп и абонатните модули за широколентов безжичен достъп. Това решение е предназначено за частни и бизнес потребители и осигурява достъп до интернет, VoIP услуги, видео и др. Основните му характеристика са: ниска латентност до 5 -7 мсек, скорост до 14Mbps и възможност за работа в групи от 900MHz до 5GHz.


   Cambium PMP 320 е решение за широколентов безжичен достъп в WiMAX 802.16e стандарт. Подходящо е за доставчици на услуги и за бизнес потребители, които искат да надеждни услуги за трансфер на данни, глас или видео съдържание. Оборудването оперира в обхвата между 3.6GHz и 3.5GHz.     

   Canopy PMP 400  е решение, което предлага безжичен широколентов достъп в спектъра около 4.9GHz. Препоръчва се за местни органи на управление и правителствени агенции, които се нуждаят от надежден и качествен броудбенд до 20Mbps. Използвайки технологията OFDMA се осъществява свързаност в условия, в които няма директна видимост между точката за достъп и потребителския модул. Това решение поддържа услуги като: подмяна на наета линия, видео наблюдение, трафик контрол, алармени системи...

   Canopy PMP 430  е решение, което предлага безжичен широколентов достъп в нелицензирания радиочестотен спектър от 5GHz. Използва OFDMA технология и осигурява надеждна трансмисия на  данни, глас и видео със скорост до 40Mbps дори в условия без директна видимост между точката за достъп и потребителския модул в разстояние до 48 км. Характеризира се с ниска латентност от само 3.5 мсек, което го прави идеално за услуги, гласова и видео комуникация.     Предлагаме следните решения на Alvarion

   Alvarion Point To MultiPointBreezeCOMPACT  е малка базова станция с много добри характеристики, лесна за инсталиране и с възможност за свързаване с различни типове антени. Използва се за икономично развитие на широколентов безжичен достъп във фиксирана и мобилна среда. Характеризира се с радио частта си, която може да бъде оптимизирана за ползване в WiMAX 802.16e, WiMAX 802.16e+ и TD-LTE стандарти. 

   BreezeULTRA е продуктова линия, предлагаща безжичен широколентов достъп в честотния обхват от 4.9 -до5.9 GHz, ползвайки 802.11n Wi-Fi стандарт. 

   WBSn е решение, което предлага безжичен широколентов достъп в честотния обхват от 2.4GHz до 5GHz  ползвайки  Wi-Fi 802.11n стандарт. Подходящо е за интернет доставчици, които биха искали да предложат  Wi - Fi достъп на външни потребители.

   BreezeMax е решение за 4G безжичен широколентов достъп по WiMAX стандарт. Известно  с доказаното си успешно приложение при голям брой доставчици на услуги. 

   BreezeMax Extreme е серия от продукти за доставка на широколентов безжичен достъп по стандарта 802.16eu WiMAX в чстотния обхват от 3.6, 3.65, 3.8, 4.9 и 5.xGHz. Чрез използването на OFDMA и MIMO технология, обслужването става възможно в условия, където няма пряка видимост между точката за достъп и модула на абоната.

   BreezeACCESS е решение за широколентов достъп в селска и градска среда, което оперира в честотния обхват от 900MHz до 5GHz. Създадено е за доставчици на услуги, бизнес и държавни институции и поддържа услуги, свързани с информационно, гласово и видео съдържание.


   ePMP1000

   Най-модерното решение, разработено от Cambium Networks ePMP е нов стандарт в безжичните широколентови комуникации. Висока производителност, интегрирани PTP и PMP технологии.

   Решение за доставчици на безжични услуги и предприятия, които се нуждаят от надеждно, високо качество на връзката, което може бързо да бъде разположено и разширено. Новото решение ePMP осигурява стабилно покритие върху големи обслужващи площи и увеличава вашата съществуваща инфраструктура.

   ePMP 1000

   ePMP1000 радиостанциите поддържат внушителните 200+ Mbps пропускателна способност да доставят честотно лентови-интензивни услуги като VoIP (Voice over IP), видео и данни до крайните потребители през множество вертикални пазари. ePMP е оптимизирана за външни приложения, предлага свързаност до 13 мили с едно ефективно PTP и PMP интегрирано радио. ePMP използва 5 GHz честотен спектър.

   Вертикални Пазари и Решения където ePMP може да бъде приложен

   • Доставчици на безжични услуги (WISPs)
   • Свързване на селските райони
   • Общинска свързаност
   • Дистанционна офис свързаност 
   • Основна или дублирана свързаност
   • Предприятия
   • Пренос за видео наблюдение
   • Устройство/сайт мониторинг
   • LAN разширение
   • Подмяна на наета линия
   • Cambium Networks
   • Arris
   • polycom
   • motorola
   • cisco
   • Mitel
   • microsoft
   • ibm
   • check point
   • Blue Coat
   • nice
   • Noja Power
   • r and m