Управление на разходите за телекомуникации

Управление на разходите за телекомуникации

Приложения за управление на телекомуникационните разходи

Надграждането на класическите ИКТ хардуерни решения чрез приложения, даже измествайки напълно фокуса на ИКТ решенията върху приложенията, въвлече ТелеГруп в няколко софтуерни проекта, пряко свързани с телекомуникационните ресурси на компаниите, които ползват нашите ресурси и услуги.

Решенията, които обикновено се налагат като част от по-големи ИКТ проекти, са, между другото, и решения за управление на корпоративните разходи за телекомуникации. Доказано е, че компаниите с конкурентни предимства отдават специално внимание на мониторинга и управлението на финансовите си процеси. В тази област ТелеГруп предлага решението UNITEL, създадено от софтуерната компания Lasting SW в отговор на нарастващите нужди на бизнеса да управлява своите телекомуникационни разходи. Това решение оперира на две нива:

 • Краткосрочно, като контролира информацията от сметките/фактурите, получени от доставчиците, подпомага управлението на инвентара на телекомуникационните ресурси,  а също и контрола на ценовите листи при сключване на договори в доставчици,
 • Дългосрочно - решенията за управление на разходите за телекомуникации доставят информация или директно посочват възможностите за намаляване на разходите, като се запази и дори се подобри качеството на телекомуникационните услуги, необходими за основната дейност на компанията; оптимизират телекомуникационните ресурси, спомагайки за договарянето по-добри условия от доставчиците или, ако е целесъобразно,  предлагайки по-добър избор на доставчик.

  Софтуерното решениеUNITEL не зависи от типа телекомуникационно оборудване и може да се внедри във всякаква среда, което е едно от основните му предимства, особено в случаите на големи, географски разпръснати организации, ползващи различно оборудване в отделните си локации. Предлагаме решението UNITEL също и под формата на изнесено управление на телекомуникационните разходи, внедрявайки го в центъра за данни на ТелеГруп. Нашите експерти правят анализ на всички гореспоментаи параметри и съветват клиентите ни как най-ефективно да оптимизират телекомуникационните си разходи и да постигнат значителни икономии, като същевременно подобрят качеството на използваните в момента ресурси като фиксирана, мобилна и видео телефония и интернет свързаност.

  За всички заинтересовани потребители, които генерират голям обем телекомуникационен трафик, ТелеГруп предлага еднодневна консултантска услуга, включваща анализ на настоящото състояние на управление на телекомуникационните ресурси и предлага мерки за намаляване на разходите.
  По-долу е показан пример за внедряване на UNITEL решение в телекомуникационната инфраструктура на потребител тип „generic“:

  ТелеГруп е внедрила решението UNITEL TEM за големи потребители с комплексна телекомуникационна инфраструктура, като:

  • Електровойводина
  • Ericsson д.o.o. Белград
  • Летище „Ладжевци“
  • Антикорупционна агенция, Р.Сърбия

  Решението е внедрено също и в:

  • Националната банка на Румъния
  • OTP Bank
  • UNICREDIT
  • Volksbank
  • Румънските пощи 

  • Cambium Networks
  • Arris
  • polycom
  • motorola
  • cisco
  • Mitel
  • microsoft
  • ibm
  • check point
  • Blue Coat
  • nice
  • Noja Power
  • r and m