ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цялостни корпоративни ИКТ решения и услуги в областта на енергетиката

Големите предприятия имат толкова сложни и взискателни мрежи, че могат лесно да бъдат сравнени с мрежите на операторите. Ето защо, ТелеГруп им предлага услуги и решения, подобни на тези, ползвани от операторите, както и някои специфични системи като радио-комуникационните от затворен/вътрешен тип. Всички решения, които ТелеГруп предлага на големите предприятия, са създадени, за да осигурят по-голяма ефективност на всички бизнес процеси. Специално обръщаме внимание на Облачните услуги, на Управляваните услуги и аутсорсинга и на Enterprise Mobility rešenja Ovaj link i dalje nije prevezan!  позволяващи по-голяма продуктивност на персонала, бързо възвръщане на инвестициите и по-ниска обща стойност на капиталовите инвестиции.

Стандартната част от офертата включва цялостни услуги по проектиране, изгражданe и поддръжка на корпоративните ИКТ системи, състоящи се от следните части:

 • Мрежова инфраструктура
 • IP и традиционни телефонни системи
 • Контакт центрове
 • Решения за защита на мрежи и данни
 • Системи за техническа защита
 • Центрове за данни
 • Резервирани компютърни мрежи
 • Интегрирани сервизни мрежи
 • Системен софтуер
 • Клиентски приложения


В енергийния сектор ТелеГруп предлага цялостни услуги по проектиране, изграждане и възстановяване на електрически и газови системи и мрежи.
 

РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m