ПРОИЗВОДСТВЕН СЕКТОР

ПРОИЗВОДСТВЕН СЕКТОР

СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ СЕКТОР

Призводствените компании, в стремежа си да увеличат продуктивността си и да останат конкурентоспособни на пазара, все повече се фокусират върху подобряване на бизнес процесите си, използвайки съвременните информационно-комуникационни технологии. Резултатът е по-ефикасни комуникации и взаимодействие със заинтересованите страни и съкращаване на времето, за което новата продукцията стига до пазара благодарение на автоматизираните и ефикасни процеси и достъпът до информация в реално време.

ТелеГруп има създадени персонализирани решения за индустриалния и производствен сектор, базирани на богато портфолио от приложения, надеждни ИКТ системи за специализирано приложение при специални условия на индустриално производство; внедряване, управление и експертиза на бизнес процесите.

От нашата стандартна ИКТ оферта, предлагаме радио-комуникационни системи от вътрешен тип, които дават възможност за надеждни комуникации, непрекъсваемост на бизнес процесите и защита на инвестициите. В допълнение бихме искали да обърнем внимание на професионалните решения за критични комуникации, включващи гъвкави и надеждни IP, дигитални и аналогови „хендсфри“ интерком системи, идеални за употреба в специфични индустриални условия. Мобилни компютри, баркод скенери, RFID системи и безжично оборудване спомагат за по-голямата продуктивност на служителите в сферата. Заслужава да отбележим и цялостните системи за техническа защита и приложенията за управление в реално време на тези системи. Погледнете и дигиталните и аналогови радио системи на Motorola, софтуерните решения за управление на активи - с тях не само управлявате активите си, но и индустриалното мрежово оборудване.

Стандартното ни предложение включва цялостни услуги по проектиране, изграждане и поддръжка на корпоративни ИКТ системи, състоящи се от следните части:

 • Мрежова инфраструктура
 • IP и традиционни телефонни системи
 • Контакт центрове
 • Решения за защита на  мрежи и данни
 • Системи за техническа защита
 • Центрове за данни
 • Резервирани компютърни мрежи
 • Интегрирани сервизни мрежи
 • Системен софтуер
 • Клиентски приложения

Всички решения, които ТелеГруп предлага на големите предприятия, са създадени да допринесат за по-голямата ефикасност на всички бизнес процеси, за по-добрата продуктивност на служителите в сферата, за бързо възвръщане на инвестициите и по-ниска крайна цена на капиталовите инвестиции.

В енергийния сектор ТелеГруп предлага проектиране, изграждане и реконструкция на електрически и газови системи и мрежи.

РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m