ЕНЕРГЕТИКА

ЕНЕРГЕТИКА

СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ И ГАЗОВИ СИСТЕМИ

На енергийния сектор ТелеГруп предлага цялостни услуги в сферата на електроенергийните и газови инфраструктурни решения и информационно-комуникационните технологии. Инфраструктурните услуги включват решения за проектиране, изграждане, поддръжка, реконструкция и обновяване на газови и електроенергийни инфраструктури на база “до ключ”.  Неделима част от тези услуги е и доставката на оборудване и материали, необходими за изпълнението на техническото решение.

Стандартната част от офертата включва цялостни услуги по проектиране, изгражданe и поддръжка на корпоративните ИКТ системи, състоящи се от следните части:

 • Мрежова инфраструктура
 • IP и традиционни телефонни системи
 • Контакт центрове
 • Решения за защита на  мрежи и данни
 • Системи за техническа защита
 • Центрове за данни
 • Резервирани компютърни мрежи
 • Интегрирани сервизни мрежи
 • Системен софтуер
 • Клиентски приложения

Всички решения, изпълнени от Телегруп, особено тези за клиенти, занимаващи се с производство, транспорт и дистрибуция на електричество, са базирани на отворени стандарти и са лесно приложими към съществуващите системи на различните производители. Все повече тези решения намират своето приложение в Smart Grid проектите, осъществявани от електрическите компании по целия свят. В нашето портфолио имаме решения, които са специфично проектирани за изпълнение в  Smart Grid среда.

Имаме Monitoring and Performance софтуерни решения за управление и наблюдение на IT системи, които предоставят информация за работата на устройствата, част от системата, както и информация за функционирането на системата като цяло, включително всичките и приложения. Основното предимство от ползването на тези решения е осигуряването на непрекъсваемост на работата и защита на инвестициите. От сегмента на Enterprise Mobility решенията обръщаме внимание върху мобилните устройства и приложенията за автоматично отчитане и управление на дълготрайните активи.

Ние бихме предложили също системи за техническа защита и приложения за управление на тези системи в реално време.

РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m