ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ

СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА АВТОМОБИЛЕН, ЖЕЛЕЗОПЪТЕН И ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

ТелеГруп успешно си взаимодейства с компании, занимаващи се с транспорт на пътници и стоки и им доставя цялостни услуги в сферата на инфраструктурните решения и внедряването и поддръжката на модерни ИКТ системи и софтуерни приложения за шосеен, железопътен и въздушен транспорт. Обръщаме специално внимание на услугата проектиране и изграждане на транспортни оптически комуникационни мрежи по продължение на магистралите.

В допълнение, ТелеГруп предлага услуги по проектиране, изграждане и поддръжка на инфраструктура за интелигентни транспортни системи:

  

 • Цялостни ИКТ софтуерни платформи, които позволяват интегрирането на всички транспортни подсистеми
 • SOS телефони по магистралите
 • Контролери за сигнализация на трафика
 • Различни устройства за трафик сигнализация (VMS)
 • Интелигентно видеонаблюдение и детекция на инциденти (AID)
 • Системи за събиране и обработване на метеорологични данни по магистралите
 • Измерване на аксиалното натоварване в движение
 • Цялостни IT и комуникационни решения за магистрали и градски зони
 • Енергийно и IT оборудване за тунели
  • Трансформаторни станции, осветление, видеонаблюдение, AID, алармени и пожароизвестителни системи
  • Детекция на вредни газове, трафик контролери, VMS знаци
  • Системи за радио-комуникация в тунели
 • Системи за автоматично събиране на такси
 • Софтуерни решения за автоматично разпознаване на регистрационни номера

Стандартната част от нашето предложение включва цялостни услуги по проектиране, изграждане и поддръжка на корпоративни ИКТ системи, състоящи се от следните компоненти:

 • Мрежова инфраструктура
 • IP и традиционни телефонни системи
 • Контакт центрове
 • Решения за защита на мрежи и данни
 • Системи за техническа защита
 • Центрове за данни
 • Резервирани компютърни мрежи
 • Клиентски приложения

Бихме искали да предложим и нашите системи за техническа защита и приложения за управление в реално време, както и  приложенията за интелигентни видео анализи, управление на парка и контрол на багажа, които намират своето приложение най-вече в летищата, но могат да бъдат използвани и за шосеен и железопътен транспорт.

РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m