СОФТУЕРЕН ИНЖЕНЕРИНГ

СОФТУЕРЕН ИНЖЕНЕРИНГ

РАЗРАБОТВАНЕ, АДАПТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Важна част от нашите предложения е проектирането и създаването на софтуерни решения според нуждите на клиента като изработване на специални решения по поръчка, внедряване и поддръжка на приложенията.

Софтуерните инженери на ТелеГруп осигуряват взаимовръзката между специално разработените или нестандартни приложения и тяхната интеграция в корпоративна среда, помагат на потребителите да използват и да коригират допълнително приложенията с цел промените да се отразят по-ефективно върху външната и вътрешната среда на компаниите.

 

Услуги

 • Анализ на изискванията и нуждите на потребителя
 • Структуриране на потребителските изисквания 
 • Разработване и внедряване на специални приложения
 • Разработване на софтуерни решения  в различни среди
 • ИТ проектиране, внедряване, обучение, поддръжка и по-нататъшно разработване
 • Софтуер като услуга (SaaS) – наемане на софтуер и потребителски лицензии 


Стратегически платформи

 • Java
 • Microsoft.NET
 • IBM WebSphere


Ползи

 • Оптимални решения за специфични бизнес процеси
 • Оптимизиран процес  за софтуерна разработка 
 • Широка гама услуги,  създадени спрямо  изискванията на клиента  - от управление на текущ проект до ефективна техническа поддръжка

  • Cambium Networks
  • Arris
  • polycom
  • motorola
  • cisco
  • Mitel
  • microsoft
  • ibm
  • check point
  • Blue Coat
  • nice
  • Noja Power
  • r and m