ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

ЕДНА СТЪПКА НАПРЕД

Бюджетите за ИТ се свиват, докато работата изисква от ИТ услугите да функционират свръх възможностите си... Независимо дали сте малко, средно или голямо предприятие, облачните услуга са това, което може да помогне в случая.

Облачните услуги включват наемане на ИТ и комуникационна инфраструктура и услуги от специализирани ИТ компании, премахвайки нуждата от капиталови инвестиции във ваша собствена инфраструктура, софтуерни лицензии и човешки ресурси. Те бързо се превръщат в широко приет и достъпен модел на работа в компаниите по цял свят. Тези услуги са идеални за компании, нуждаещи се от ефективно внедряване на нови ИТ услуги, които биха им помогнали да повишат качеството на своите бизнес процеси, комуникацията си с клиенти и групи по интереси и като цяло да вършат работата си по-ефективно. Облачните услуги са гъвкави, обемът им е адаптиран към актуалните нужди на клиента и се остойностяват в зависимост от обема на ползване.

Услуги

Инфраструктура като услуга (IaaS)

 • Виртуален сървър и дескоп компютри (Windows 2003 and 2008 Servers 32/64 bit), Linux (Red Hat and Ubuntu 32/64 bit)

Платформа като услуга (PaaS)

 • IP телефония
 • Аудио/Видео конференции
 • Backup
 • Disaster Recovery

Софтуер като услуга (SaaS)

 • MS Exchange, SharePoint, SQL Server, ERP, CRM, DHCP, DNS…

Ползи за потребителя

 • Спестяване на разходи –ползване на услуги без нужда от инвестиране на капитал  в скъпи ИТ инфраструктури, софтуер, поддръжка, ъпгрейд...
 • Бързо обезпечаване  с допълнителни ресурси и инфраструктура при заявена необходимост от страна на клиента
 • Икономично решение за възстановяване след бедствие - в критични моменти или при инцидент
 • Безопасен, сигурен и икономичен начин за архивиране и back up
 • Достъп до корпоративната информация навсякъде, по всяко време
 • Защита и сигурност на информацията
 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m