УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

В СИГУРНИ РЪЦЕ

Бидейки един от водещите доставчици на решения в регионалната сфера на информационно-комуникационните технологии и енергетиката, ТелеГруп има натрупан продължителен опит в планирането, изпълнението и мониторинга на цялостни проекти в тези области.

Управлението на проекти включва планиране, развитие и изпълнение на софтуерни, хардуерни и инфраструктурни проекти в съотвествие със специфичните изисквания на клиента. Услугата е гъвкава и може да бъде адаптирана  към конкретните методологии и процеси във вашата компания.

 

 

 

Услуги

 • Управление на ресурсите (финансови, материални, човешки)
 • Координиране на проекта
 • Създаване на динамични планове
 • Мониторинг на изпълнението
 • Управление на риска
 • Отчети и комуникация
 • Съотвествие с вътрешните процеси и процедури
 • Управление на промените в изискванията на проекта

  В допълнение предлагаме проектно управление и консултации във фазата на планиране, проектен анализ и анализ на риска.  Имаме обширни познания за процеса на дефиниране на функционалните изисквания и проектирането както и за управленските изисквания по време на целия жизнен цикъл на проекта.

  Професионалният ни екип за управление на проекти се състои от опитни инженери, които имат всички необходими сертификати и лицензи 

  • PMP (Project Management Professional) сертификати
  • Лиценз за отговорни проектанти на телекомуникационни мрежи и системи (353)
  • Лиценз за отговорни проектанти на строителни конструкции, строително нженерство и хидроинженеринг (310)
  • Лиценз за главен изпълнител за електро инсталации за ниско и средно (450)
  • Лиценз за главен изпълнител за телекомуникационни мрежи и системи (453)
  • Лиценз за главен изпълнител на строителни работи по телекомуникационни съоръжения (853)
  • Лиценз за главен изпълнител за строителство и инженеринг - занаятчийска работа по обекти,  стрителен инженеринг и хидро инженеринг (410)
  • Лиценз за главен изпълнител за строителство и инженеринг - бригадир на строителен обект(411)
   • Cambium Networks
   • Arris
   • polycom
   • motorola
   • cisco
   • Mitel
   • microsoft
   • ibm
   • check point
   • Blue Coat
   • nice
   • Noja Power
   • r and m