КОНСУЛТИРАНЕ

КОНСУЛТИРАНЕ

ИКТ И ЕНЕРГЕТИКАТА

ТелеГруп прeдоставя консултантски услуги  в сферата на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) и енергетиката, използвайки богатия си опит, натрупан при внедряването на технологично и иоперационно комплексни проекти за големи компании и институции в региона.

 

 


 

Всяка успешна компания трябва да се грижи за правилното управление и развитие на ИКТ ресурсите си, за ефикасността и по-добрата им продуктивност и да оптимизира оперативните разходи. ТелеГруп може да ви помогне да се фокусирате върху по-нататъшното развитие на основния си бизнес, като оставите грижата за ИКТ системите си на нашите експерти на минимална цена, така че да осигурите максимален бизнес резултат.

Услуги

 • Планиране и внедряване на инфраструктура, приложения и база данни
 • Подсигуряване непрекъсваемостта на работата и възстановяване след бедствие
 • Управление на жизнения цикъл на приложенията
 • Виртуализация на клиентските приложения
 • Оптимизиране на инфраструктурата за комуникации и сътрудничество
 • Проектиране и изграждане на центрове за данни
 • Корпоративни мобилни технологии
 • Cloud Computing 
 • Networking
 • Мрежова и информационна сигурност
 • Съхранение, запазване и архивиране на информация
 • IT стратегии и планиране
 • Управление на ИКТ системи

  ТелеГруп може да ви помогне

  • Да разберете влиянието на новите технологии върху успеха и растежа на вашия бизнес
  • Да определите сегашното състояние на вашата инфраструктура и да откриете сегментите, които се нуждаят от подобрение
  • Да задоволите специфичните нужди на вашата компания
  • Да внедрите последните технологични решения на водещите доставчици и производители
  • Да управлявате по най-добрия начин своята ИКТ система

   


  ТелеГруп предоставя стратегически и технически консултативни услуги в областта на електроснабдяването, като и проектиране, изграждане и адаптиране на енергийни инфраструктури. Натрупаният опит във внедряването на проекти за компании, които са част от електроенергийната индустрия на Сърбия, ни позволява да предлагаме обективни и професионални съвети.

  Услуги

  Преносни и разпределителни системи

  • Общ и детайлен план за развитие
  • Анализ на системата
  • Развитие на междусистемните връзки и обмен на електроенергия
  • Влияние на взаимосвързаните системи
  • Опазване на околната среда

  Електроенергийни системи

  • Регулиране и контрол на електроенергийни системи
  • Развитие на електроенергийния сектор
  • Прогнози за развитие, анализ и управление на натовар
  • Класиране и оценка на производствения капацитет
  • Оптимизация на финансирането и планове за развитие
  • Енергийна ефективност
  • Устойчиво развитие

  Осъществяване на проектите

  Развитие и изграждане на капацитет за пренос

  • Фаза на развитие
   • Изследване на приложимостта и ефективността на разходите
   • Помощ по време на развитието
   • Оценка на решението за развитие
   • Предварителен и окончателен проект
  • Тръжен етап
   • Подготовка на документацията
   • Оценка на предложенията
  • Фаза на внедряване
  • Преглед на проекта
  • Надзор, въвеждане в експлоатация и пробно задвижване
  • Управление на проекта и разходите
  • Осигуряване на качеството и доклади

  Софтуерни пакети

  ТелеГруп може да предостави помощ при избора и внедряването на софтуерни приложения, които ще позволят по-голяма производителност и ефективност на операциите ви.
  • Анализ на електроенергийните системи
  • Преобразуване на данни
  • Създаване на бази данни
   • Cambium Networks
   • Arris
   • polycom
   • motorola
   • cisco
   • Mitel
   • microsoft
   • ibm
   • check point
   • Blue Coat
   • nice
   • Noja Power
   • r and m