ПРОЕКТИРАНЕ

ПРОЕКТИРАНЕ

ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ, ИТ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ГАЗОВИ СИСТЕМИ

ТелеГруп притежава лицензи за проектиране и изграждане на телекомуникационни системи и мрежи с общинско, национално и международно значение, издадени от Министерство на околната среда и пространственото палниране на Р.Сърбия, Министерство на икономиката на Р.Черна гора и Министерство на пространственото планиране на Република Сръбска. ТелеГруп има и лиценз за проектиране на системи за пожароизвестяване, издаден от Министерство на вътрешните работи на Р. Сърбия.

Проектите ни са в сферата на телекомункацииите, информационните технологии, електроенергетиката, газопреносните съоръжения, както и системите за пожароизвестяване и пожарогасене.

В проектантския отдел на ТелеГруп работят сертифицирани дизайнери, които, следвайки изискванията на клиентите, изготвят телекомуникационни, ИТ, водноелектрически, строителни, електромеханични, електроенергийни и газопреносни проекти. Неразделна част от нашите услуги са подготовката на проектната документация с цел да се подсигури локация и разрешителни за строителство и употреба, както и консултациите, свързани с разработването на проекта.

Типове проекти

 • Предварителен проект
 • Предпроектни проучвания 
 • Основен проект
 • Проект за изграждане
 • Технически преглед на проекта

  Референции

  Телеком Сърбия, Телеком Република Сръбска, Softnet, YUGOROSGAZ, Институт „Михайло Пупин“ , Serbia Roads Wig Ltd – петролна рафинерия Брод, Електровојводина, „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, Alcatel-Lucent Сърбия, Ericsson Сърбия, Huawei Сърбия...
  • Cambium Networks
  • Arris
  • polycom
  • motorola
  • cisco
  • Mitel
  • microsoft
  • ibm
  • check point
  • Blue Coat
  • nice
  • Noja Power
  • r and m