ИНЖЕНЕРИНГ

ИНЖЕНЕРИНГ

ИНЖЕНЕРИНГ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ, ИТ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ И ГАЗОВ ИНФРАСТРУКТУРИ

През последните 16 години ТелеГруп проектира и изгражда телекомуникационни, ИТ, газови и електроенергийни инфраструктури. Имаме свои собствени проектантски и строителни разрешителни, издадени от съответните министерства на Р.Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора.

Техническият ни отдел разполага с около 100 експертни сужители. Над 35% от тях са дипломирани инженери, притежаващи архитектурни лицензи в сферата на телекомуникациите, енергетиката, строителството и инженеринга. Останалият персонал се състои от опитни техници и монтажници, които се грижат за качественото изпълнение на техническите решения.

ТелеГруп разполага с всички необходими машини, най-съвременна техника и инструменти за предоставяне на качествени услуги по изграждането на телекомуникационни, ИТ, газови и електроенергийни инфраструктури.

 

 

Изграждането на оптична система за безжичен пренос включва работи по изграждане, монтаж и интеграция за операторите и крайните потребители. Проектирането на мрежи за достъп се базира на технологии от следващо поколение, което позволява използването на съвременни протоколи като IP, SIP, MGCP, MEGACO etc.

Знанията и богатият опит в изпълнението на проекти за телекомуникационни оператори, доставчици на услуги и големи бизнес системи, дават възможност на ТелеГруп да изгражда и интегрира телекомуникационни инфраструктури, базирани на различни технологии, използвайки най-новите комуникационни стандарти, независимо дали с фиксирани или безжични технологии, или при интегрирането им в една/ единна мрежа.

Изграждане на безжични комуникационни мрежи

 • Фиксирани и мобилни мрежи за достъп (FWA CDMA / GSM / WiMAX / LTE, 2G/3G/4G)
 • Мрежи за пренос PDH / SDH / Ethernet / Gigabit Ethernet (6 - 40 GHz / 71-76 GHz / E-band) в лицензирани и нелицензирани честотни ленти
 • WiFi и други системи, опериращи в нелицензирани ленти (3G Load - off)
 • Изграждане на базови станции (наземни и покривни)
 • Инсталиране и пускане в експлоатация на на оборудване за базови станции (LTE, GSM, WiMAX, 2G/3G/4G) и интегрирането му в съществуващите мрежи
 • Инсталиране и пускане в експлоатация на радио-релейки
 • Доставка и инсталиране на оборудване и материали
 • Пускане в експлоатация на системата
 • 24x7 техническа поддръжка

Изграждане на фиксирани комуникационни мрежи

 • Мрежи за пренос и достъп (оптични и медни)
 • Основни оптичнии мрежи
 • Оптични метро мрежи (FTTH / FTTB)
 • Строителсство и ремонт на сгради за помещаване на телекомуникационно оборудване и съоръжения
 • Комбинирани мрежи - WLL технология
 • Следващо поколение мрежи (NGN) - VoIP
 • Доставка и инсталиране на оборудване и материали
 • Пускане на системата в действие
 • 24x7 техническа поддръжка

РЕФЕРЕНЦИИ

Телеком Сърбия, Телеком Република Сръбска, Targo Telekom, Orion Telekom, Министерство на финансите на Сърбия, Министерствата на вътрешните работи на Сърбия и на Република Сръбска, PD RB Kolubara, Дирекция „Гражданска авиация“ Баня Лука, Болничен център Баня Лука, „Електропривреда Републике Српске“ – водноелектрически централи на река Требишница, Министерство на отбраната на Босна и Херцеговина, SHP Group Celex, Studen - Agrana Brčko, Deloitte&Touche Banja Luka, Centrum Trade d.o.o, Integral Inženjering a.d., Иновационен център Баня Лука , Volksbank Banja Luka, Balkan Investment Banka Banja Luka, Komercijalna banka Banja Luka…

Изграждане на центрове за данни

 • Сървърни системи и системи за съхранение
 • Управление на център за наблюдение на софтуер и данни
 • Видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестяване и климатизация
 • Непрекъсваеми токозахранващи източници
 • Доставка на оборудването, инсталиране и пускане в експлоатация на системата

РЕФЕРЕНЦИИ

Летище „Никола Тесла“, Антикорупционна агенция...

ТелеГруп предлага услуги по проектиране и изграждане на въздушни и подземни електрически мрежи, уредби и подстанции, както и реконструкция и адаптация на съществуващи системи. Като квалифициран изпълнител за много електроразпределителни дружества в региона, чрез качество и ефективност ТелеГруп успя да се утвърди като надежден системен интегратор и доствчик на материали и оборудване, необходими за изпълнение на техническите решения. В допълнение към проектирането и изграждането на електроенергийната инфраструктура, ТелеГруп предоставя на своите клиенти и уникални системи за отдалечен мониторинг в реално време и контрол на мрежите.

 

Изграждане на електроенергийна инфраструктура

 • Проектиране и изграждане на електроенергийна инфраструктура
  • Електропроводи и подстанции, ниво на напрежение до 35kV
  • Електроразпределителни мрежи и подстанции, монтирани на стълбове
  • Изграждане на ADSS мрежи
 • Реконструкция и адаптация на електросистеми
 • Системи за наблюдение и контрол на електроенергийните мрежи
 • Изграждане на улично осветление
 • Предоставяне на материали и оборудване, необходими за изпълнение на техническите решения

РЕФЕРЕНЦИИ

Електроразпределително дружество Elektrodistribucija Beograd, Електроразпределително дружество Jugoistok Niš, Електроразпределително дружество Elektrosrbija Kraljevo, Електроразпределително дружество Centar d.o.o. Kragujevac, Електроразпределително дружество Kruševac, Електроразпределително дружество Elektrovojvodina Novi Sad, Електроразпределително дружество Sombor, държавна предприятие „Стара планина“ , Коридор 10…


ТелеГруп изгражда газопроводи за средно и високо налягане, както и газоразпределителни мрежи. Предлагаме цялостни услуги на база „до ключ“, включващи:

Проектиране и изграждане на газова инфраструктура

 • Изготвяне на всякакви видове проекти и пълна проектна документация

  Типове проекти: идейни проекти, предпроектни проучвания, работни проекти, проект за изграждане, технически преглед на основния проект
 • Интегрирано изграждане на газова и телекомуникационна инфраструктура

  Предимството на интегрираното изграждане е в намаляване на общите разходи, като в същото време се решават два инфраструктурни проблема – по този начин се гарантира минимално смущаване на функционирането и външния вид на населените места, причинено от изкопните работи.
 • Изпълнение на строителните работи

  Предлагаме машинни и ръчни изкопни работи по трасето на газоразпределителните мрежи, заедно с привеждане на пътя в първоначалното му състояние след приключване на работата. Извършваме и сондиране и подземна инсталация на стоманени/ полиетиленови тръби с диаметър до Ø 1500mm и дължина до 120m.
 • Извършване на машинно-монтажни работи

  Извършване на машинно-монтажни работи, тестване на изградената мрежа, подготовка на необходимите документи за процедурата по техническото приемане на обекта. (сертификат за челно заваряване, сертификат за заваряване)
 • Доставка и инсталиране на оборудване и материали

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m