УПРАВЛЯВАНИ УСЛУГИ И АУТСОРСИНГ

УПРАВЛЯВАНИ УСЛУГИ И АУТСОРСИНГ

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИКТ РЕСУРСИ И СПЕСТЯВАНЕ НА СРЕДСТВА

Услугите на ТелеГруп в сферата на управлението и аутсорсинга включват планиране, проектиране, изграждане и интегриране на мрежи; доставка и инсталация на оборудване, създаване и внедряване на софтуерни решения, наблюдение, управление и поддръжка на ИКТ системи в съответствие със специфичните нужди и изисквания на нашите клиенти. Тези услуги са предназначени за компании и клиенти, които биха желали да оптимизират своите ИКТ ресурси и да намалят разходите си чрез пренасочване на капиталови инвестиции в инфраструктурни и софтуерни апликации като оперативни разходи за ползване на услуги.
Всички сегменти на нашите услуги са гъвкави, така че обемът и цената се адаптират към реалните нужди и ивъзможности на клиента. Оперираме с разнообразни технологични среди и даваме възможност на компаниите и организациите да се фокусират върху развитието на своя основен бизнес, поверявайки ИКТ ресурсите си на грижите на опитен екип от професионалисти, с гарантирано качество на предоставяните услуги.

Услуги

 • Управлявани мрежови услуги
  Управление на мрежова инфраструктура на дневна база, корективна и превантивна поддръжка на място, оптимизация на системата и услугите, управление на промените в мрежата, инсталиране и ъпгрейд на оборудването, помощ при избора на предпочитан производител/доставчик
 • Управлявани ИТ услуги
 • Управление на IT услуги (it.SM)
 • IT Service Management (IT.SM)
 • 24 х 7 мониторинг и хелпдеск
 • Он-сайт услуги 

   Предимства за потребителите

   • Намаляване на разходите
   • Гъвкав обхват на услугите в зависимост от нуждите на потребителя
   • Бързо и ценово ефективно внедряване на новите услуги
   • Увеличаване на капацитета
   • Предвидимост на изпълнението и на разходите 
   • Ползване на най-модерно оборудване
   • Качество и надеждност на услугите с гарантирано ниво на обслужване
   • Бързо отстраняване на проблемите с един хелпдеск
   • Възможност за бърза и адекватна реакция в случай на промяна във вътрешната или външната среда
   • Спестяване на разходи за администрация, поддръжка и човешки ресурси 
   • Cambium Networks
   • Arris
   • polycom
   • motorola
   • cisco
   • Mitel
   • microsoft
   • ibm
   • check point
   • Blue Coat
   • nice
   • Noja Power
   • r and m