ТелеГруп на Energy Software Day

четвъртък, 11. 02. 2016

ТелеГруп на Energy Software Day

Energy Software Day

На 28.01.2016 ТелеГруп посети първия Energy Software day, организиран от ROITI в х-л Шератон София.
На форума бяха дискутирани софтуерни решения за енергийния сектор, както и специфичните предизвикателства, които регулациите поставят пред сектора. Основната тема на форума беше „ От нарастване обема на работата към нарастване на бизнеса“. Представени бяха ETRM софтуерни решения, касаещи търговията с енергия и управлението на риска, споделени бяха отзиви от тяхното внедряване.
Участниците споделиха опит как организациите могат да получат добавена бизнес стойност с правилната технологична стратегия и инвестиции, как да използват IT системите си устойчиво и икономически ефективно и как да се справят със сложността при имплементирането на енергиен софтуер.
Мария Попова, мениджър на отдела за пазарен надзор, регулации и политики в ЕFЕТ (Европейска федерация на енергийните търговци), опита да хвърли светлина върху това какво означава REMIT за търговците на енергия в Югоизточна Европа и как най-безболезнено да постигнат съответствие с изискванията му.
Калоян Големанов, ръководител на отдела за дългосрочна търговия в Енерго-Про България, Роланд Бек, оглавяващ отдела за ETRM и управление на търговските процеси в OMV и Фюсун Яман, директор на Bizzle Consulting, бяха сред останалите участници в събитието, които споделиха с аудиторията ценен опит и знания.
IP Systems, унгарският IT доставчик на софтуерни решения, специално създадени за либерализирания енергиен пазар, който беше и основен спонсор на събитието, представи своето ETRM-IP решение, което улеснява търговията с енергия, транзакциите и управлението на риска за всички типове енергийни компании..
TeleGroup at Energy Software Day   TeleGroup at Energy Software Day

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m