ТЪРГОВЦИ НА ДРЕБНО

ТЪРГОВЦИ НА ДРЕБНО

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕФЕКТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПО-ДОБРО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

Компаниите от веригите за продажби на дребно се борят да увеличат продажбите си и да останат конкурентоспособни на пазара. Те все повече се фокусират върху подобряване на бизнес процесите си, използвайки модерните информационно-комуникационни технологии. Резултатът е по-добри услуги и по-ефективен маркетинг на новите продукти на пазара, благодарение на автоматизираните и ефикасни процеси и достъпът до информация в реално време. ТелеГруп създава решения, базирани на широко портфолио от приложения и цялостни ИКТ системи, които дават възможност на компаниите, заети в продажбите на дребно да предложат на своите клиенти цялостни услуги, да увеличат продажбите си и ефикасността на служителите в сферата и да намалят общата стойност на инвестициите, както и да спечелят бързо връщане на инвестициите.

За търговците на дребно нашето стандартно ИКТ предложение включва радио-комуникационни системи от вътрешен тип за осигуряване на надеждни комуникации между географски разпръснати обекти на търговеца, непрекъсваемост на бизнес процесите и защита на инвестициите. В добавка към това предлагаме нашите Enterprise Mobility решения, включващи мобилни компютри, баркод скенери, RFID системи и безжично оборудване. Като логична следваща стъпка, ТелеГруп предлага и приложения за управление на активи, за управление на складове, програми за лоялност и промоции и т.н. – всичко това може да допринесе вашият магазин да се превърне в перфектното място за клиентите ви.
Стандартната част от нашето предложение включва цялостни услуги по проектиране, изграждане и поддръжка на корпоративни ИКТ системи, състоящи се от следните компоненти:

 • Мрежова инфраструктура
 • IP и традиционни телефонни системи 
 • Контактни центрове;
 • Решения за защита на мрежи и данни
 • Системи за техническа защита
 • Центрове за данни
 • Резервирани компютърни мрежи
 • Интегрирани сервизни мрежи
 • Системен софтуер
 • Клиентски приложения

РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m