МРЕЖОВИ РЕШЕНИЯ

МРЕЖОВИ РЕШЕНИЯ

СЪВРЕМЕННО ROUTING И SWITCHING ОБОРУДВАНЕ

Днес компаниите се сблъскват с нарастващи предизвикателства - някои от тях са свързани с хармонизиране на съществуващите информационни и комуникационни системи с последните технологии, отделяйки специално внимание на приложенията, критични за бизнеса на организацията, както и на приложенията в реално време, които изискват висока ефективност и мрежова инфраструктура за бърза реакция.

Едно от предизвикателствата е глобалната тенденция към увеличаване мобилността на служителите. По-точно, когато работим с компютърни мрежи за пренос на глас, данни и видео услуги, те трябва да осигуряват бърза реакция на инструментите за комуникация и сътрудничество, както и бърз достъп до информацията по всяко време и от всяко място. Това, от своя страна, води до по-високи изисквания към мрежовата инфраструктура по отношение на модулност, гъвкавост, ефективност и безопасност.

Инфраструктурните решения на ТелеГруп предоставят в реално време отговор на гореспоменатите изисквания и нуждите на пазара. Нашият експертен опит в проектирането и изграждането на мрежи ни позволява да се позиционираме уникално на пазара, предлагайки решения, пригодени към специфичните изисквания и нужди на всеки потребител. ТелеГруп предлага цялостни решения за мрежова инфраструктура (LAN, WAN и MAN), базирана на технологии на водещи IT производители като Cisco, Alcatel-Lucent i Huawei, на коитосме официални партньори.

За много организации комуникацията е ключова част от бизнес стратегията. Ето защо и мрежите са критичен елемент при доставянето на ефективни решения. Мрежовите решения на ТелеГруп могат да спомогнат за достигане на бизнес целите, позволявайки използването на специални приложения и услуги, като в същото време осигуряват гъвкавост и висока производителност.

Нашите мрежови решения са специално създадени, за да отговорят на нуждите на клиентите ни, осигурявайки им една по-добра, по-гъвкава и по-надеждна комуникация, като в същото време тези решения позволяват бързо възстановяване на инвестициите в тях.

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m