СЪРВЪРНИ СИСТЕМИ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

СЪРВЪРНИ СИСТЕМИ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ НА IT РЕСУРСИТЕ

В компютърната терминология, виртуализацията e термин с широка употреба, който най-общо се отнася за ползване на компютърни ресурси за симулиране (и по този начин заместване) на реалните хардуер, операционни системи, платформи, машини. Виртуализацията прави възможно стартирането на множество операционни системи и приложен софтуер на една хардуерна машина, при това едновременно позволява ефикасното използване на наличните ресурси.Решенията на ТелеГруп включват следните услуги

 • Доставка и инсталиране на хардуерни компоненти за системата
 • Инсталиране на софтуер за виртуализация
 • Миграция на потребителските приложения към виртуална среда
 • Мониторинг на работата на системата
 • Внедряване на решения за сигурност във виртуална среда


В съответствие с изискванията на клиентите ТелеГруп създава персонализирани решения, базирани на продукти на най-утвърдените производители.

 • Сървърни системи – IBM и HP
 • Системи за съхранение – EMC и IBM 
 • Софтуер за виртуализация – VMWare, Citrix, Microsoft
 • Решения за сигурност – Checkpoint

Телегруп предлага готови решения за внедряване  на виртуализация и инфраструктура като продуктовите линии VCE Vblock i IBM Pureflex. Това са напълно интегрирани системи, проектирани в съответствие с дългогодишния опит и гаранцията на производителите за възможно най-висока производителност със сведено до минимум време за изпълнение.

Решенията за виртуализация на ТелеГруп са разделени в 4 категории

Сървърна виртуализация

Wmware virtualisation software

Най-често срещаният тип виртуализация в света, присъстваща в почти всички центрове за данни. С увеличаване на сложните IT услуги и нарастване броя на сървърите в центровете за данни, виртуализацията вече се е наложила като решение за намаляване на оперативните и капиталови разходи. Тази технология ви позволява да управлявате ефективно няколко "виртуални" сървъра в един физически сървър, като по този начин оптимизирате системата, намалите инвестициите в хардуер, пространство и мощности и повишите безопасността и надеждността на системата.

Виртуализация на съхранението

 

По-сложните IT услуги причиняват огромно нарастване на размера на данните, които трябва да бъдат съхранени, в резултат на това възниква необходимостта от постоянно разширяване на системата за съхранение, опазване и архивиране на информацията в центровете за данни. Ето защо тези системи стават все по-сложни и по-трудно управляеми. Като решение на тези проблеми Телегруп предлага виртуализация на системите за съхранение.

Виртуализацията на система за съхранение принципно е добавен слой между сървърите за приложения и съхранение, така че всички ресурси за съхранение в центъра за данни могат да бъдат "видяни" като консолидирано виртуално място за съхранение. По този начин решението улеснява регистрирането на ресурсите, намалявайки общия размерресурси, необходими на системите за съхранение; увеличава сигурността и позволява добавянето на нови и изключването на стари физически системи за съхранение, без прекъсване на услугата.

Десктоп виртуализация

 

Десктоп виртуализацията означава включване на десктоп средата в центъра за данни. В повечето центрове за данни потребителят използва т.нар. „тънък клиент“ вместо компютър, който доставя цялата десктоп среда на потребителя при зареждане на системата. Цялата обработка се случва в центъра за данни, където се и съхранява, както и всички данни. Тънкият клиент се използва за показване на резултатите на изображението на монитора. Това решение опростява администрирането, удължава живота на работното място, намалява общите разходи, повишава сигурността на данните и производителността на приложенията.

Виртуализация на приложенията


 

Виртуализацията на приложенията включва централизация на всички приложения на сървъри в центъра за данни. На сървърите стартирате приложения, които иначе биха били разположени на работните станции и на потребителя се доставят само необходимите файлове за приложенията. По този начин решението поддържа само едно копие на заявлението в цялата система и драстично намалява времето, необходимо да инсталирате нови приложения или обновяване на съществуващите такива. От страна на потребителя значителните икономии се отразяват в липсата на необходимост от подновяване на хардуера. Надеждността на данните е много по-висока, тъй като няма повече данни, които са на локално разположение - вместо това цялата информация се намира в центъра за данни. Наличността на приложенията е 99.99%, а по този начин тестават достъпни навсякъде и по всяко време.

С въвеждането на решения за виртуализация потребителите откриват много предимства:

 • Повишаване ефективността на сървърната инфраструктура от 5-15% до 80%
 • Времето, необходимо за инсталиране на нов сървър, се намалява със 70%
 • Управлението на всички виртуални сървъри се извършва от едно и също място
 • Намаляване на капиталовите разходи за хардуер с 50%
 • Намаляване на оперативните разходи за електроенергия с 80%
 • Виртуализацията позволява едновременната работа на няколко версии на една и съща операционна система, или на напълно различна операционна система
 • Решава се проблемът с миграцията на традиционните приложения от стария към нов хардуер, тъй като се разпознават само виртуалните интерфейси, които не зависят от хардуера, на който са разположени приложенията.
 • Лесно повишаване на ефективността на всеки от виртуалните сървъри просто чрез добавяне на хардуерните ресурси във виртуализирана среда.
 • Увеличаване надеждността на инфраструктурата на възможно най-високото ниво, тъй като евентуален хардуерен срив не би довел до принудително бездействие на виртуалните машини, които ползват тези ресурси.
 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m