M2M РЕШЕНИЯ

M2M РЕШЕНИЯ

mCommerce и решения за телемедицина

Съчетавайки международен и регионален опит и експертиза, ТелеГруп, във взаймодействие с партньорската софтуерна компания DunavNET, специализира в доставянето на консултантски услуги и създаването на мобилни приложения за телемедицински и m-commerce решения.

В резултат на факта, че пазарът на дистанционните плащания е с един най-вискоте темпове на развитие в световен мащаб, ТелеГруп предлага на своите клиенти от отрасли като търговията, транспорта, туризма, медицината и др., решения за:

 

 

Решения

 • mPayment – плащане на сметки и закупуване на стоки и услуги през мобилен телефон
 • mTicketing (включва разпространение на билети, сметки и т.н.)
 • Безконтактни плащания (NFC, RF технология)
 • Location Based Marketing (LBM) – предоставяне на правилната информация на клиентите в точното време и на точното място 

В сътрудничество с Телеком Сърбия и AIK Bank, ТелеГруп реализира проект на базата на технологичната платформа mPayment за плащане на  комунални сметки с помощта на мобилен телефон за публичното дружество „Обједињена наплата“ в Ниш. От септември 2011 г. гражданите на Ниш използват тази система активно при плащане на своите месечни комунални сметки.


  Предимствата на M2M решенията се отразяват чрез:

  • намаляване на разходите за печат и изпращане на документи, сметки и т.н.
  • улесняване на потребителите в процеса на закупуване и прдоставяне на съответна информация
  • намаляване на оперативните разходи и разходите за инфраструктура
  • увеличаване на приходите чрез навременно и лесно взаимодействие с клиентите
  В сътрудничество с Телеком Сърбия и AIK Bank, ТелеГруп реализира проект на базата на технологичната платформа mPayment за плащане на  комунални сметки с помощта на мобилен телефон за публичното дружество „Обједињена наплата“ в Ниш. От септември 2011 г. гражданите на Ниш използват тази система активно при плащане на своите месечни комунални сметки.

  • Cambium Networks
  • Arris
  • polycom
  • motorola
  • cisco
  • Mitel
  • microsoft
  • ibm
  • check point
  • Blue Coat
  • nice
  • Noja Power
  • r and m