СИСТЕМИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЗАЩИТА

СИСТЕМИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЗАЩИТА

Видеонаблюдение, противопожарна охрана, контрол на достъпа и на работното време ...

ТелеГруп предлага на своите бизнес клиенти, на база „до ключ“, услуги по проектиране, доставка на оборудване, изграждане и поддръжка на системи за сигурност на сгради, хора и обществени ресурси. В тази област си сътрудничим с водещи производители като Indigo VisionMatrix SecuritySouthwest MicrowaveNECAll Go VisionNICE Systems, i IQ-Wireless GmBh. Системите за техническа защита, свързани в мрежа, базирана на подходящ софтуер за обработка на информацията, регистрирана  от детектори и камери, са предпоставка за надеждна и безопасна експлоатация и защита от нежелани събития. Инвестицията в такива системи е ценово ефективна, осигурява непрекъсваемост на работата, както и ползи при евентуално изплащане на застрахователни премии. ТелеГруп има завиден опит в прилагането на системи за сигурност за потребители като Transnafta, Unitex; изградили сме системата за видеонаблюдение на град Чачак, видеонаблюдение на крсътовища в Белград, видеонаблюдение на начални училища.

Някои от системите и софтуерните решения са

 • Системи за детекция на пожари и пожарогасители
 • Системи за видеонаблюдение
 • Системи за защита от нежелано проникване
 • Системи за контрол на достъпа и присъствието
 • Системи за периметрова защита
 • Системи за ранна детекция на горски пожари в големи и отдалечени райони
 • Приложението NICE SITUATOR за управление и наблюдение на системите за техническа защита

   

Като оторизиран дистрибутор на германския производител IQ-Wireless GmBh ТелеГруп доставя уникални и доказали се в практиката системи за детекция на горски пожари в отдалечени локации – Fire Watch. Това решение е базирано на "space" сензор технология, използвана в сателитите. Един сензор може да наблюдава до 700 км². Използва се в много страни в Европа, в Австралия, в Казахстан, в Мексико и др. Освен доставка на оборудването, ТелеГруп проектира, изгражда и поддържа цялостни системи за ранна детекция на пожари в големи отдалечени локации.  • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m