ОБЕДИНЕНИ КОМУНИКАЦИИ

ОБЕДИНЕНИ КОМУНИКАЦИИ

IP КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПРИЛОЖЕНИЯ И SIP IP терминали

Компанията ТелеГруп  е един от регионалните лидери във внедряването на обединените комуникации. В тази област ние предлагаме IP комуникационни системи, приложения и съответното терминално оборудване, без да сме обвързани с конкретен производител. Вместо това, в зависимост от реалните нужди на клиентите, ние създаваме специфични решения, които по цена и качество отговарят на техните нужди и изисквания. Обединените комуникации са набор от ново поколение приложения и устройства, който позволява на потребителите да контролират и управляват телефонните разговори, текстовите съобщения, обмена на данни и софтуерните ресурси от различни места с използването на различни устройства и софтуерни интерфейси. Те осигуряват синхронно действие на всички приложения и софтуерни инструменти и оптимизират бизнес комуникациите, което води до повишаване на производителността и качеството на взаимоотношенията между служители, клиенти и собственици в компанията.

В тази област ТелеГруп има доказани знания и опит придобити при реализацията на проекти за почти всички основни компании и институции в региона – Министерство на отбраната на Република Сърбия, Президентство на Република Сърбия, Elektrovojvodina, UNIQA, Ericsson, Idea, NIS, GSP Beograd, Philip Morris, Kolubara и много други.

 

 

В сегмента на IP комуникационните системи ТелеГруп осъществява дългогодишно плодотворно сътрудничество с компаниите Aastra, Cisco Systems и Alcatel – Lucent, предлагайки на бизнес клиентите да избират (в зависимост от техния бюджет и състоянието на информационната им инфраструктура) доставчика, чието решение най-пълно отговаря на техните нужди.
IP комуникационните системи позволяват реализацията на различни мултимедийни услуги (гласови комуникации, данни, видео ...), приложения, както и интегриране на услуги за данни и глас.

 

IP КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

 Главни предимства на IP телефонни системи

 • По-евтини телефонни разговори и намаляване на оперативните разходи
 • По-високо качество на звука
 • Независимост от местоположението
 • Нови услуги (пренасочване на повиквания, директно вътрешно и външно набиране, лични номера, интегриране с мрежата (бази данни, достъп до папки, бързо набиране) и споделяне на информация, повиквания през PC...)
 • По-голяма гъвкавост и мащабируемост на системата

Услуги и приложения

 • Интегрирани глас, видео, факс и данни
 • Таксуване в реално време
 • Факс през IP
 • HD глас
 • Видеотелефония
 • Обединена система за съобщения
 • Софтуерен телефон - Softphone
 • Интернет контактни центрове

 

Приложенията са това, което отличава системите за обединени комуникации от традиционните системи за гласови комуникации. Приложенията ни позволяват да използваме Мрежата като обща преносна среда за информационните и комуникационните системи. В днешната бизнес среда компютърът, таблетът, смартфонът са основни устройства в почти всички сектори на икономиката. Развитието на стационарните телефони не може да се конкурира с развитието на гореспоменатите устройства, което налага създаването на бизнес решения с „потребителска” насоченост. Тази тенденция води до изисквания на бизнес потребителите, които могат да бъдат задоволени единствено с добавяне на подходящи приложения в рамките на съществуващата комуникационна инфраструктура. Приложенията позволяват интегрирането на стационарните телефони в обща бизнес среда или, в краен случай, водят до пълното им отпадане и замяна със софтуерни модули. Например, компютърният оператор може да осъществи телефонно повикване от среда на текстообработваща програма. ТелеГруп оценява важността на приложенията за обединените комуникации и синхронизира портфолиото с приложения с тези на водещите производители които представлява: Aastra, Cisco, Alcatel-Lucent и NICE. В допълнение към тези световно признати производители, ТелеГруп проучва нуждите на пазара и добавя към своите предложения приложения, които не са продукт на известни производители, но са необходими за допълване на портфолиото. Например таксуващият софтуер UNITEL разработен от румънската компания Lasting SW . ТелеГруп успешно внедрява и поддържа приложения за обединени комуникации за компании като Uniqa застраховане, Министерство на отбраната на Република Сърбия, Elektrovojvodina, NIS, Министерство на финансите на Република Сърбия, Srbijagas, Ericsson Serbia, Ericsson Bulgaria и много други.


ПРИЛОЖЕНИЯ

 • Приложения за контактни (call) центрове
 • Приложения за CTI, компютърно-телефонно интегриране
 • Приложения за електронна поща
 • Софтуерни телефони (Softphone)
 • Приложения за корпоративни телефонни указатели
 • Приложения за обслужване на посетители
 • Приложения за телефонни оператори
 • Приложения за интегриране на смартфони в корпоративната инфраструктура за обединени комуникации
 • Приложения за събиране, съхраняване и анализ на неструктурирани данни

Ние предлагаме приложения от следните доставчици

Традиционната телефония постепенно се измества от съвременни обединени комуникации (интегриране на глас, видео, текстови съобщения, данни в обща преносна среда). Една от предпоставките за пълното използване на IP телефонията, е замяната на съществуващото потребителско оборудване с IP SIP терминално оборудване, което ще позволи пълноценна работа с обединените комуникации.

ТелеГруп предлага широка гама от SIP IP терминално оборудване  и си взаимодейства с водещите компании в тази област, като Aastra, Polycom, Audiocodes и Mediatrix. Оборудването, което предлагаме, е съвместимо с всички водещи доставчици на учрежденски (Asterisk, Aastra, Avaya, Cisco, Siemens, Alcatel, ...) , операторски IP комуникационни платформи (Ericsson, Broadsoft, Huawei, LG, ...) и варианти оптимизирани за Microsoft Lync среда.

Портфолио телефона и терминални устройства

Портфолио от SIP IP терминали

H.323 IP терминали

Microsoft Lync терминали

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m