ТЕРМИНАЛНО ОБОРУДВАНЕ

ТЕРМИНАЛНО ОБОРУДВАНЕ

SIP IP телефони и терминално оборудване за видео, интернет достъп и пренос на данни

Традиционната телефония постепенно се измества от съвременни обединени комуникации (интегриране на глас, видео, текстови съобщения, данни в обща преносна среда). Една от предпоставките за пълното използване на IP телефонията, е замяната на съществуващото потребителско оборудване с IP SIP терминално оборудване, което ще позволи пълноценна работа с обединените комуникации.

ТелеГруп предлага широка гама от SIP IP терминално оборудване  и си взаимодейства с водещите компании в тази област, като Aastra, Polycom, Audiocodes и Mediatrix. Оборудването, което предлагаме, е съвместимо с всички водещи доставчици на учрежденски (Asterisk, Aastra, Avaya, Cisco, Siemens, Alcatel, ...) , операторски IP комуникационни платформи (Ericsson, Broadsoft, Huawei, LG, ...) и варианти оптимизирани за Microsoft Lync среда.

В добавка предлагаме оборудване за достъп до мрежи за телеком операторите и доставчиците на услуги, позволяващо им да предоставят на крайните потребители широколентов интернет, IPTV и гласови услуги. В тази област си взаимодействаме с компании като Rad Data Communications, Motorola и Technicolor.

Цялото горепосочено оборудване се характеризира с ниско ниво на аварии и "zero touch" поддръжка (предварително конфигуриране, дистанционна диагностика и преконфигуриране), което го прави подходящо за използване в ежедневните операции на всички бизнес потребители, особено на доставчиците на услуги.

От дълги години ТелеГруп доставя, конфигурира и поддържа компютърно оборудване  на посочените по-горе доставчици за големи клиенти в региона като Telekom Srbija, Srpska Telekom, Montenegro MTEL, Orion Telecom, SBB, Post KDS, Hemofarm, Nelt, NIS, UNIQA застраховане и много други.

 

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m