ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ПУБЛИЧЕН СЕКТОР

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ПУБЛИЧЕН СЕКТОР

СЪВРЕМЕННИ ИКТ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Експертите на ТелеГруп предлагат на държавните институции и на публичния сектор цялостни услуги по проектиране, изграждане и поддръжка на корпоративните им ИКТ системи, състоящи се от следните части:

 • Мрежова инфраструктура
 • IP и традиционни телефонни системи
 • Контакт центрове
 • Решения за защита на мрежи и данни
 • Системи за техническа защита
 • Центрове за данни
 • Системен софтуер
 • Клиентски приложения

Всички решения, внедрявани от Телегруп, са базирани на отворени стандарти и не само са лесни за прилагане към системите на различни производители, но вече реално се ползват в настоящите eGovernment и Smart Grid проекти.]

С цел да се модернизира разплащателната система и закупуването на стоки и услуги в региона, ТелеГруп, съвместно със софтуерната компания DunavNET, създаде технологичната платформа mPayment. Първата успешна реализация на платформата беше осъществена в предприятието за комунални услуги "Обједињена наплата" в Ниш. Този проект беше изпълнен в съдействие с Telekom Srbija и AIK Bank, с цел да се предостави възможност на гражданите на Ниш да плащат своите месечни комунални сметки отвсякъде, по всяко време, използвайки мобилните си телефони.

В енергийния сектор ТелеГруп предлага цялостни услуги по проектиране, изграждане и възстановяване на електрически и газови системи и мрежи.

РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m