AУДИО- И ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ

AУДИО- И ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ

СЪВРЕМЕННИ АУДИО И ВИДЕО КОНФЕРЕНТНИ РЕШЕНИЯ НА POLYCOM

ТелеГруп е дистрибутор на Polycom аудио- и видеоконферентни системи за района на Сърбия, Босна и Херцеговина, България, Черна гора и Македония. Тези решения са особено необходима технологична помощ за съвременния бизнес. Проектирани са за компании и организации, които биха искали да оптимизират оперативните си разходи, като в същото време запазят комуникациите си с клиенти, партньори и служители в географски отдалечени локации по всяко време и отвсякъде. Освен намаляването на разходите, тези решения допринасят за увеличаване на производителността и за укрепване на взаимоотношенията със заинтересованите страни, чрез тяхното редовно и ефективно сътрудничество.

Благодарение на отворените стандарти и на големия брой партньори (Microsoft, Broadsoft, Cisco, IBM, Juniper, HP, Siemens  ...), HD Telepresence и видео решенията на Polycom лесно се интегрират с вече съществуващите решения и се превръщат в част от всекидневните работни процеси.

 

Polycom Real Presence Mobile

Разширяване на HD видео сътрудничеството с потербителите на таблети (Motorola XOOM™, DROID XYBOARD 10.1, Samsung Galaxy Tab™ 10.1 i Apple iPad® 2)и смарт телефони (iPhone ® 4S, iPhone 5)

 

 

Polycom Real Presence Desktop

Решението Polycom RealPresence Desktop е с оптимално съотношение на цена, качество, лесно ползване и представяне; подходящо е за организации с разпръснати локации, предоставяйки на потребителите възможност за видеосътрудничество с висока резолюция.

Предлагаме следните решения от сериите HDX:

 

polycom hdx4000

 Серии Polycom HDX4000 

Polycom® CMA ® Desktop

Polycom® Telepresence m100

Business Media телефони

 

Polycom Real Presence Room

Това решение предлага невероятно изживяване - стаи за видео комуникация с висока резолюция – от амфитетри до заседателни зали. С разнообразие от конфигурации и възможност за свързване, разширени функции за обмен на данни, това решение на Polycom подпомага индивидуалното или групово свързване без усилия, в естествената среда на комуникиращите, независимо от тяхната локация.

Предлагаме следните решения от сериите HDX

 

HDX9000

HDX8000

 

HDX7000

HDX6000 – медиа център

Polycom® HDX Media Center

Polycom® Practitioner 
Cart™ HDX® Unit

 


 Polycom Real Presence Immersive

Цялостно решение за комуникация с висока резолюция, за големи екипи, включващо всичко необходимо – мебелировка, екрани, саунд системи, осветление...

rpx-series-lg otx-300-lg atx-hd300-lg

 

Взаимодействие между Polycom и Microsoft Lync

 • Директна интеграция – аудио- и видеоконферентните решения на  Polycom  за взаимодействие работят директно с  Microsoft Lync Server 2010 и Microsoft базисна инфраструктура като Active Directory ®, без нужда от допълнителни шлюзове, като по този начин се намалява цялостната цена на инвестицията в инфраструктура
 • Иновативни решения – Polycom предлага решения, които повишават производителността и подобряват бизнес процесите в организацията като улесняват  комуникацията на всички нива
 • Богато портфолио – цялата линия от специално насочените решения CX е оптимизирана за ползване в Microsoft Lync среда, а има и решения от другите продуктови линии на Polycom, които са пряко съвместими с MS Lync сървъра
 • Бизнес потребители и B2B комуникации – аудио и видео решенията на Polycom ползват Microsoft Lync инфраструктура, която улеснява свързаността и комуникацията между компаниите, което означава, че настройките на сигурността са така направени, че да предават разговорите между тази категория потребители
 • Опростено управление и сигурност - Microsoft и Polycom предлагат лесно надграждащи се и надеждни конферентни решения, което улеснява по-нататъшното развитие, наблюдение и управление на системите, помагайки на потребителиоте да оптимизират инфраструктурата за обединени комуникации
 • Управление на видеосъдържанието през целия му жизнен цикъл – Polycom RealPresence Media Manager е проактивна IT конзола за управление, която помага на компаниите да определят правила за управление на видеосъдържанието (изисква по-голям капацитет на паметта и по-широка лента) по време на целия му жизнен цикъл

Всички видео конферентни системи на Polycom могат да се интегрират с Microsoft Lync платформата чрез използване на лиценз за излъчване.

Видео конферентни системи, проектирани изключително/специално за интеграция с Microsoft Lync платформа:

CX7000

CX5000 – Round table kamera

 

Cisco TIP свързване

Новите версии на Polycom устройствата могат да осигурят свързаност със Cisco TIP протокол и по този начин да направят възможно участието на нестандартни системи на Cisco в комуникация с потребители, които не ползват Cisco оборудване.

 


 

Ползи за потребителите

 • Намаляване на разходите за транспорт, настаняване, изхранване...
 • Спестяване на време, което иначе би се изразходило за пътувания и срещи 
 • Повишаване продуктивността от срещи, консултации, договаряния, преговори и т.н.   Подобряванне на вътрешните комуникации и екипната работа 
 • По-ефективно взимане на решения
 • Обучение на служители
 • Включване на екипа в срещата, независимо къде се намира всеки от служителите

Вертикални пазари

  • Телеком оператори и доставчици на услуги 
   • SIP телефони с изключително качество на звука (серията SoundPoint IP и аудиоконферентните телефони от серията SoundStation IP)
  • Държавни институции и публичен сектор
   • МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
    • Свързаност между съдебните зали и възможност за даване на свидетелски показания от места с повишена сигурност
    • Свързване със затворите с цел намаляване на разходите и риска по транспортирането на затворници
    • Свързване с медицински институции за отдалечен разпит на затворници
   • МИНИСТЕРСТВА НА ОТБРАНАТА И НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
    • Свързаност и консултиране в критични ситуации
    • Включване в конферентен разговор от полето на действие в реално време и доставяне на видео информация в критични ситуации
    • навременно вземане на решения
    • обучения на персонала
 • Бизнес системи 
  • Увеличаване на производителността
  • Пестене на време и пари
  • При наличие на представителни офиси в чужбина – връзка със седалището на компанията за улесняване на договорки, мониторинг на корпоративните стандарти
 • Финансов сектор
  • В банките- за редовни и извънредни срещи на екипа и кредитния комитет
  • Обучения на персонала
 • Здравеопазване (телемедицина) 
  • Консултации с международни специалисти
  • Обучения на персонала – вътрешни и външни
  • Консултации за работещи в сферата
  • Възможност за наблюдение на операции в отдалечени локации
  • Свързване с друго медицинско оборудвне (лапароскопски камери, камери за общи прегледи, ултразвук, стетоскоп, колпоскоп, отоскопи...)
  • Работа от вкъщи – спешни консултации
  • Свързване на пациента с лекаря и възможност за консултиране от разстояние
  • AES криптиране за сигурност на информацията
  • Свързване с други клиники в страната или в чужбина и с медицински училища
  • Болнична администрация - срещи, консилиуми ...
  • Запис на срещи, операции, лекции...
 • Образователни институции
  • повишаване интереса на студентите чрез използване на нови методи
  • практикуване на езика чрез свързване с чуждестранни колеги
  • посещения на преподаватели от чужбина
  • студенти, които не са присъствали на лекцията, могата да прегледат нейния запис
 • Вериги за продажби на дребно
  • Централизирано наблюдение и комуникацуия с управителите на всички магазини
  • Вътрешни обучения на персонала
 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m