ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ИНТЕГРИРАНИ ИКТ РЕШЕНИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ТелеГруп предлага на здравните институции и на частните клиники интегрирани информационно-комуникационни решения, които да им помогнат да подобрят работата си, предлагайки добавена стойност и ефикасни услуги на своите пациенти и да улеснят взаимодействието си със снабдителите и другите заинтересовани страни. ТелеГруп има създадени персонализирани решения за тази група потребители, базирани на широко портфолио от ИКТ системи и специализирани приложения, необходими на болниците и лабораториите.

От нашето стандартно ИКТ портфолио, предлагаме професионалните DECT телефонни системи с възможност за внедряване в съществуващаите Nurse Call и Paging системи, както и с аудио-комуникационните системи от затворен/вътрешен тип за надеждни комуникации и осигуряване непрекъсваемост на работата. Бихме искали да обърнем внимание и на професионалните решения за критични комуникации, проектирани за ползване в т.нар. “чисти стаи” – операционни, лаборатории, производствени помещения на фармацефтични заводи и др. Тези  решения включват гъвкави и надеждни IP  и аналогови интерком системи. Предлагаме също и мобилни компютри, баркод скенери, RFID системи и безжично оборудване – всички те допринасящи за по-високото качество на работата на медицинските екипи, които са постоянно в движение и имат нужда от достъп до различни бази данни в реално време от всяко място.  В допълнение към гореспоменатите системи педлагаме и софтуерни решения за управление на активи (Asset Management) - за локализиране и управление на медицински и други активи.

Динамичната медицинска професия изисква постоянно обучение и консултации. В ерата на дигиталните комуникации технологиите все повече се използват за целите на телемедицината, която преди всичко подобрява качеството на лечението на пациентите, които могат да получат консултация от своите лекари в реално време, а лекарите, от своя страна, могат да се консултират с експерти от целия свят и да споделят видео, аудио и други типове данни. Като технологична помощ за телемедицината предлагаме видео-конферентни системи. ТелеГруп, като регионален партньор на Polycom, световен лидер в тази област, изгражда модерни видео-конферентни системи, които индиректно подобряват качеството на грижата за пациента, а от друга страна, се използват за обучение на медицинския персонал.

Друг пример за ползване на модерните технологии като средство за подобряване качеството на лечението и за осигуряване на навременна помощ за пациентите, е решението mHealth, което ТелеГруп създаде в сътрудничество със своя филиал ДунавНЕТ. Това е мобилна система за мониторинг на здравето, позволяваща лесно, просто и акуратно наблюдение и докладване за различни здравни параметри, независимо от локацията на пациента и неговите дейности. Това решение, базирано на гъвкава платформа, която се възползва от безжичната и мобилна трансмисия на информация, е идеално за клиники, които биха желали да предложат на своите пациенти модерни технологични решения и по този начин да подобрят нивото на предлаганите от тях услуги.

Стандартното ИКТ предложение включва цялостни услуги по проектиране, изграждане и поддръжка на корпоративни информационно-комуникационни системи.

РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m