МИСИЯ | ВИЗИЯ | БИЗНЕС ЦЕННОСТИ

МИСИЯ | ВИЗИЯ | БИЗНЕС ЦЕННОСТИ

Бизнес философия на ТелеГруп

МИСИЯТА ни е, чрез внедряване на най-новите технологични решения, да повлияем благотворно както на развитието на нашите делови партньори и клиенти, така и върху цялостния жизнен стандарт на общността.

ВИЗИЯТА ни е да се превърнем във водещ системен интегратор в сферата на информационно-комуникационните технологии и енергийния сектор на европейския, близкоизточния и африканския пазар.  

Наясно сме, че единствено чрез прилагане на най-високите стандарти на бизнес етиката и личната почтеност можем да спечелим доверието на клиенти, партньори и на цялата общност. ПОЧТЕНОСТ е точната дума, която описва ЦЕННОСТИТЕ, зад които стоим. Освен почтеността, другите ценности, на които държи нашият екип, са:

 • ИНОВАТИВНОСТ при разработката на технологичните решения, която да отговаря на предизвикателствата на т.нар. „дигитално общество“
 • ОТГОВОРНОСТ в отношенията със заинтересованите групи и индустрията, към която принадлежим. Информационните технологии са пълни с предизвикателства и налагат най-високи стандарти на работа, които ние поддържаме в своята собствена дейност, за да дадем възможност на клиентите и партньорите си да добавят стойност към ползването на ИТ ресурсите.
 • ПАРТНЬОРСТВО – нашият пазарен успех е резултат от синергията на отделни личности, служители, производители и клиенти в процеса на създаване на ценности и ползи и стабилни бизнес отношения с обща цел – развитие на бизнеса и икономическия потенциал на региона.  
 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m