КЛИЕНТИ

КЛИЕНТИ

Нашите основни клиенти в региона

Държавни и големи предприятия

"Електропривреда Србије", Сръбски електроенергиен системен оператор, Електроразпределителна компания „Elektrovojvodinа“ Нови Сад, Електроразпределителна компания „Elektrodistribucija“  Белград, Водоснабдяване и канализация Белград,  Електроразпределителна компания „Електропривреда“ Черна Гора, EVN Македония, „Електропривреда Републике Српске“, Trebinje branch, „Електропренос Босна и Херцеговина“,  Макпетрол, JP Transnafta, Лукойл, Елетропреносна компания „Jugoistok“, «Србијагас», YugoRosGaz, Обществени радио и телевизия на Р.Сърбия и Р.Сръбска, Мадицински център Баня Лука, летище „Никола Тесла“, летище “Lađevci” , Lufthansa, летище Варна, Philip Morris, British American Tobacсo, Metalac a.d, Костолац д.о.о., USS, Messer Tehnogas A.D., Benetton, ThyssenKrupp, Holcim, Toyota, Frikom, IDEA, Imlek, завод „Mlijeko product“ Centrum, SHP Celex, Agrokor, Coca-Cola, Zepter International, Unisys, Alcatel-Lucent Баня Лука, Метрополитен София , Национална спортна база, Ericsson Bulgaria, завод BERG Mонтана…

Държавни институции

Министерство на вътрешните работи на България,  Министерство на вътрешните работи на Сърбия, Министерство на вътрешните работи на Република Сръбска, Министерство на икономиката… Агенция за борба с копупцията - Сърбия, Агенция по вписванията на Сърбия, Президентство на Р.Сърбия, Президенстство на Р. Черна Гора, Статистически офис на Р.Сърбия, Дирекция по обществените работи на Босна и Херцеговина (Сараево, Мостар), Банкова агенция на Р.Сърбия, Дирекция „Гражданска авиация“ – Сърбия, Областна управа - Брчко...

Финансови институции

National Bank of Serbia, “Komercijalna” bank in Banja Luka, “NLB Razvojna banka”, Volksbank Banja Luka, Balkan Investment Bank, Jubmes bank, Banca Intesa, ProCredit Bank, Uniqa insurance company...

Образователни институции

Белградски Университет, Megatrend, Pan European university APEIRON, Учебен център Баня Лука ...

Телеком оператори

Telekom Srbija (MTS)”, “Orion telekom”, MTL, TCOM (Montenegrin telecom), “Telekom Srpske”, “T3 Telekom”, Macedonian Telekom, VIP, Telenor, Promonte, Globul...

Доставчици на услуги

Targo Telekom, SBB, VeratNet, PTT KDS, Spectrum Net, Aneks, Teleklik Баня Лука...

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m